Show simple item record

dc.contributor.advisorEminağaoğlu, Özgür
dc.contributor.authorAlkan, Gizem
dc.date.accessioned2020-10-27T12:30:18Z
dc.date.available2020-10-27T12:30:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAlkan, G. (2019). Kılıçkaya köyü ve çevresinin (Yusufeli-Artvin) halk ilacı olarak kullanılan bitkilerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Artvin.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2385
dc.description.abstractBu çalışma, 2017-2019 yılları arasında Artvin ili Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Köyü ve çevresinin halk ilacı olarak kullanılan bitkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanı Davis grid sistemine göre A8 karesinde bulunup, Holarktik fitocoğrafik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alanının, Öksin kesiminin Kolşik alt kesiminde yer almaktadır. Yerel halka (35 kişi) uygulanan anketler sonucunda, halk ilacı olarak en fazla kullandıkları tıbbi ve aromatik bitkiler belirlenmiştir. Araştırma alanında, 22 familya, 34 cinse ait 37 taksonun tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanıldığı tespit edilmiştir. Halk ilacı olarak en fazla kullanılan türlerinin Kızılcık (Cornus mas), Kara Hurma (Diospyros lotus), Muşmula (Mespilus germanica), Ahududu (Rubus idaeus), Isırgan (Urtica dioica), Mısır (Zea mays) olduğu saptanmıştır. Halk ilacı olarak kullanılan bitkilerin en fazla ağrı kesici, soğuk algınlığı, enfeksiyon, sindirim sistemi bozukluğu, kadın hastalıkları, kalp ve şeker hastalıkları tedavi amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis investigation was carried out between 2017 and 2019 in determination of plant used as folk medicine on Kılıçkaya village and its surroundings (Yusufeli- Artvin). The research area under review is in the Colchic povince of the Euro-Siberian floristic area in the Holarctic phytogeographic region and is found in the A8 square according to grid system of Davis. As a result of the study, it was determined that 37 species belonging to 22 families of 34 genera were used for medical and aromatic purposes. The surveys were made to local people (35 individual) and it was determined the most used medical and aromatic plants as folk drug. They are Cornus mas, Diospyros lotus, Mespilus germanica, Rubus idaeus, Urtica dioica and Zea mays. As a result of local people survey, the plants used as folk medicine were determined as used for treatment of colds, infection, painkiller, digestive system disorder, gynecology, heart and diabetes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi ve Aromatik Bitkien_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectHalk İlacıen_US
dc.subjectKılıçkayaen_US
dc.subjectYusufelien_US
dc.subjectMedicinal and Aromatic Plantsen_US
dc.subjectSurveyen_US
dc.subjectFolk Medicineen_US
dc.titleKılıçkaya köyü ve çevresinin (Yusufeli-Artvin) halk ilacı olarak kullanılan bitkilerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination of plants used as folk medicine in Kilickaya village and around (Yusufeli-Artvin)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.authoridTR25282en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAlkan, Gizemen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record