Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Nihat
dc.date.accessioned2020-12-30T10:03:50Z
dc.date.available2020-12-30T10:03:50Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYılmaz, N . (2020). Kuzey Kıbrıs Lefke bölgesi yerel hurma (Phoenix dactylifera L.) genotiplerinin belirlenmesi ve pomolojik özellikleri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 68-74 . DOI: 10.17474/artvinofd.634888en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2510
dc.description.abstractAraştırma, Kuzey Kıbrıs’ta yeşilin ve mavinin kesişme noktasında yer alan Lefke bölgesi ve çevresinde (Yedidalga, Çamlıköy, Cengizköy, Yeşilyurt, Doğancı, Gemikonağı Gaziveren) doğal olarak yetişen hurma genotiplerinin bir envanterinin çıkarılması ve ümit verici genotiplerin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllar boyunca yetiştiriciliği yapılan hurma ağaçlarının bölge ekonomisine olan katkısının artırılması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla araştırma materyallerini oluşturan hurma ağaçlarının taraması yapılmış ve dioik bitki olması nedeniyle meyve veren dişilerle ve erkek ağaçlarının sayısı belirlenmiştir. Yetiştiriciliği yapılan bu yerel kaynakların meyve veren ağaçlarda yapılan pomolojik analizler neticesinde ümit verici genotipler belirlenmiş ve bu belirlenen genotiplerin meyvelerine ait meyve ağırlığı (g), meyve boyu (mm), meyve eni (mm) ve tohum ağırlığı (g) gibi bazı pomolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmalar neticesinde bölgesel anlamda toplam hurma varlığı 1512 olarak tespit edilmiştir. Bu belirlenen sayı içerisinde dişi hurma sayısı 1176 adet ve geriye kalan 336 adedi ise erkek hurmalardan oluşmaktadır. Pomolojik analizlerde genotipler arasında ortalama meyve ağırlıkları 8.91 g ile 15.29 g arasında değişmiştir. Bu bilgiler ışığında kayıt altına alınan bu genotiplerinin adada yapılan ilk olma niteliği ile ileride yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe study was carried out in order to obtain an inventory of local date palm genotypes that grow naturally in Lefke region and environs (Yedidalga, Çamlıköy, Cengizköy, Yeşilyurt, Doğancı, Gemikonağı and Gaziveren) located at the intersection point of green and blue in Northern Cyprus and determination of hopeful genotypes. The date palm trees using the research materials were screened and the number of male and female trees giving fruit was determined due to the fact that they were dioic. In this context, the hopeful genotypes were determined as a result of the pomological analysis of fruit trees and some pomological characteristics such as fruit weight (g), fruit length (mm), fruit width (mm) and seed weight (g) were determined at fruit ripening stages called tamar stage from these genotypes. As a result of the study, the total date palm tree asset in the regional sense was determined as 1512. In this determined number, the number of the female date palm was found 1176 in total date palm and the remaining 336 was male tree. The average fruit weight in pomological analyzes ranged from 8.91 g to 15.29 g. It is thought that these genotypes recorded in light of this information will be the first on the island to shed light on future scientific studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectHurma (Phoenix dactylifera L.)en_US
dc.subjectYerel genotipleren_US
dc.subjectKuzey Kıbrısen_US
dc.subjectDate Palm (Phoenix dactylifera L.)en_US
dc.subjectLocal genotypeen_US
dc.subjectNorthern Cyprusen_US
dc.titleKuzey Kıbrıs Lefke bölgesi yerel hurma (Phoenix dactylifera L.) genotiplerinin belirlenmesi ve pomolojik özelliklerien_US
dc.title.alternativeDetermination of local Date Palm (Phoenix dactylifera L.) genotypes and pomological characteristics in Lefke region of Northern Cyprusen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesien_US
dc.authorid0000-0003-3756-1525en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage68en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.634888en_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Nihaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess