Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkaya, Mimar Sinan
dc.date.accessioned2021-01-07T08:29:21Z
dc.date.available2021-01-07T08:29:21Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖzkaya, M . (2020). Şimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örnekleri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 310-317 . DOI: 10.17474/artvinofd.788047en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2525
dc.description.abstractArtvin Orman Bölge Müdürlüğü Şimşir (Buxus sempervirens) ormanlarında Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi yapmasının ve şimşir ağaçlarının kurumasına toprak yapısının ve iklim özelliklerinin etkilerinin incelenmesi amacı ile bu çalışma yapılmıştır. B. sempervirens Artvin’de yaklaşık 15 bin hektarlık bir alanda yayılış göstermektedir. Bu alanlarda şimşir fungal hastalıkları (Cylindrocladium pseudonaviculatum) ve Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) kurumalara neden olmuştur. Gerek mantar gerekse böcek zararının görülmesinin kuraklıktan ve topraktaki bazı elementlerin azalmasından kaynaklanabileceği düşüncesiyle, şimşir kurumalarının yoğun olduğu ormanlık alanlarda ve sağlıklı yetiştiği alanlardaki sıcaklık ve yağış değerleri ile bazı toprak özellikleri incelenmiştir. Şimşir ağaçlarının kuruma gösterdiği ve sağlıklı yetiştiği sahalardan alınan toprak özellikleri ile sıcaklık ve yağış değerlerinin farklılık gösterip göstermediği bağımsız iki örneklem T-Testi ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda alanlar arasındaki farklılıkların toprak özellikleri bakımından önemsizken, sıcaklık ve yağış değerleri bakımından anlamlı düzeyde farklı (p<0.05) olduğu belirlenmiştir. Hastalıklı alanlarda ortalama sıcaklık daha yüksek, ortalama yağış ise daha düşüktür. Sonuçlar şimşir ağaçlarında görülen kurumaların toprak özelliklerinden kaynaklanmadığını, sıcaklık ve yağış değerlerinin bu kurumalarda nispeten daha etkili olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe overall objective of this study is to understand to what extend some soil properties and climatic properties cause an increased population of Cylindrocladium pseudonaviculatum (Buxus blight), and accordingly impacting the box trees to kill in some 15 thousand ha forest of Buxus sempervirens (Boxwood) in Artvin. Furthermore, the fungal diseases (Cylindrocladium pseudonaviculatum) and Boxwood moth (Cydalima perspectalis) caused mortality of boxwood in these areas. Since the climate change and some soil properties might be a cause for the epidemic levels of insect and fungal species, this study was conducted, but predominantly towards in favor of some soil properties of the healthy stands and the stands suffering from the insect and these fungus, both stands dominated with boxwood. Whether the soil properties and temperature and rainfall values differ from the stands where boxwood trees were healthy and unhealthy was tested by two independent samples T-Test. As a result of the study, it was determined that the differences between the healthy and unhealthy stands were insignificant in terms of soil properties, but significant (p <0.05) in terms of temperature and rainfall values. The results indicated that the mortality seen in boxwood trees was not due to soil properties, but temperature and precipitation differences could be effective in it as average temperature was higher in disease effected stands and average rainfall was lower compared to healthy stands.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectBuxus sempervirensen_US
dc.subjectCylindrocladium pseudonaviculatumen_US
dc.subjectŞimşir güvesien_US
dc.subjectToprak özelliklerien_US
dc.subjectBuxus sempervirensen_US
dc.subjectCylindrocladium pseudonaviculatumen_US
dc.subjectBoxwood mothen_US
dc.subjectSoil propertiesen_US
dc.titleŞimşir ormanlarında bazı toprak ve iklim özelliklerinin Cylindrocladium pseudonaviculatum’in epidemi oluşturması üzerine etkilerin araştırılması: Taşlıca ve Tütüncüler örneklerien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of some soil and climate properties on the epidemic of Cylindrocladium pseudonaviculatum in Boxwood forests: the cases of Taşlıca and Tütüncüleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0003-2146-3867en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage310en_US
dc.identifier.endpage317en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.788047en_US
dc.contributor.institutionauthorÖzkaya, Mimar Sinanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess