Show simple item record

dc.contributor.authorUlu Akşi̇t, Altunay
dc.contributor.authorYücedağ, Cengiz
dc.contributor.authorKaya, Latif Gürkan
dc.contributor.authorAşıkkutlu, Hüseyin Samet
dc.date.accessioned2021-01-07T10:22:41Z
dc.date.available2021-01-07T10:22:41Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationUlu Akşi̇t, A , Yücedağ, C , Kaya, L , Aşıkkutlu, H . (2020). Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 284-291 . DOI: 10.17474/artvinofd.732808en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2528
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Burdur kenti açık-yeşil alanlarının mevcut durumunu incelemek, yeterlilikleri ve işlevsel niteliklerini tespit etmektir. Bu amaçla, açık-yeşil alanlardan meydanlar, parklar, çocuk oyun alanları, spor alanları, okul bahçeleri, resmi kuruluşlar, mezarlıklar, pazaryerleri ile yollar, yaya yolları, refüj ve bulvarlar incelenmiştir. Burdur kentinde kişi başına 8.4 m2 açık-yeşil alan düştüğü ve bu alanın yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları bütün olarak düşünüldüğünde, Burdur kenti mevcut açık-yeşil alanlarının gelişigüzel bir dağılıma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, kentte yer alan açık-yeşil alanların bitkilerinin estetik ve işlevsel özellikleri açısından kent insanının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmadığı, bitkisel tasarımın yetersiz olduğu ve kullanılan bitki türlerinin mekanın kalitesini artırmada yeterli olmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, Burdur kentini modern, yaşanabilir ve kaliteli bir mekan haline getirmek için, açık-yeşil alanları nitelik ve nicelik yönünden konunun uzmanları tarafından planlanması ve tasarlanması uygun olacaktır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the current state of the open-green lands of Burdur city, and to determine their competencies and functional qualities. For this purpose, squares, parks, playgrounds, sport fields, school gardens, public institutions, cemeteries, marketplaces and roads, pedestrian paths, refuges and boulevards of open-green lands were examined. It was determined that there was 8.4 m2 open-green land per capita in Burdur city and this land is inadequate. As considered the findings of the present study as whole, it was found out that the existing open-green lands of Burdur city had a haphazard distribution. In addition, it was observed that the plants of the open-green lands in the city were not enough to meet the needs of the urban people in terms of their aesthetic and functional characteristics, plant design was insufficient and the plant species used were not sufficient to increase the quality of the space. As a result, in order to make the city of Burdur a modern, livable and quality place, it would be suitable to be planned and designed the open-green lands by the related experts in terms of quality and quantity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectAçık-Yeşil Alanen_US
dc.subjectBurduren_US
dc.subjectNiceliken_US
dc.subjectNiteliken_US
dc.subjectStandarten_US
dc.subjectOpen-Green Landen_US
dc.subjectQuantityen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectStandarden_US
dc.titleBurdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIdentification of open-green lands’ potential in Burdur city, Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0002-4852-9945en_US
dc.authorid0000-0002-5360-4241en_US
dc.authorid0000-0001-8033-1480en_US
dc.authorid0000-0002-3518-7202en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage284en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.732808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess