Show simple item record

dc.contributor.authorAkyüz, Kadri Cemil
dc.contributor.authorYıldırım, İbrahim
dc.contributor.authorHamzaçebi̇oğlu, Osman
dc.contributor.authorErsen, Nadir
dc.date.accessioned2021-01-11T10:40:53Z
dc.date.available2021-01-11T10:40:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAkyüz, K , Yıldırım, İ , Hamzaçebi̇oğlu, O , Ersen, N . (2020). İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri . Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 244-250 . DOI: 10.17474/artvinofd.705450en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2539
dc.description.abstractFirmaların sorunlarının önemli bir kısmı finansal alan kaynaklı olarak görülmekte ve diğer fonksiyonel yapılar üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışma orman ürünleri sanayi alanında üretim faaliyetinde bulunan firmaların finansal sorunları ve sorunlara yönelik belirledikleri çözüm önerilerinin tespit edilebilmesi amacıyla ülkemizin önemli sanayi bölgeleri arasında yer alan İstanbul ili İkitelli organize sanayi bölgesi genelinde gerçekleştirilmiştir. Tüm alt sektörleri kapsayıcı şekilde belirlenen 75 adet işletmede bilimsel geçerliliği kanıtlanmış anket formu ile şirket sahibi ya da yönetici konumda yer alan çalışanlarla görüşülerek işletmeler hakkında bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Genel olarak firmaların finansman aracı olarak ticari banka kredilerini kullandıkları ve onların önemli bir kısmının sektörel destek amacıyla oluşturulan teşvik paketleri hakkında ve nasıl yararlanabilecekleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca banka faizlerinin yüksek olması, istedikleri zaman kredi kullanamamaları, bankaların çok yüksek oranlarda teminat istemeleri ve uzman personellerinin olmaması gibi sorunlar finansal problemleri arttırıcı bir nitelik taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractKnowing the problems and searching for solutions is possible by strict monitoring of all market conditions. This study was carried out in İkitelli organized industrial zone of Istanbul which is one of the most important industrial zones of our country in order to determine the financial problems and solution proposals determined by the firms engaged in production in forest products industry. In 75 enterprises that were determined to cover all sub-sectors, a questionnaire with scientific validity was obtained and interviews were held with the employees of the company owners or managers to obtain information about the enterprises. As a result of the study, the main problems experienced by the enterprises in the financial field were determined and it was concluded that the desired quality of support was not obtained especially from public institutions and organizations. It has been determined that firms generally use commercial bank loans as a financing tool and a significant number of firms do not have sufficient information about the incentive packages created for sectoral support and how they can benefit from them. In addition, problems such as high bank rates, not being able to use loans whenever they want, banks' demanding collaterals at very high rates, and lack of specialist staff have an increasing nature of financial problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectFinansal Sorunlaren_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectOrman Ürünleri Sanayien_US
dc.subjectFinancial Problemsen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectForest Products Industryen_US
dc.titleİstanbul ikitelli organize sanayi bölgesinde yer alan orman ürünleri sanayi işletmelerin finansman sorunları ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeFinancing problems and solution proposals of forest products industry enterprises in İstanbul-ikitelli organized industrial zoneen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Artvin Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-0049-6379en_US
dc.authorid0000-0001-7874-8404en_US
dc.authorid0000-0003-4718-0152en_US
dc.authorid0000-0003-3643-1390en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage244en_US
dc.identifier.endpage250en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17474/artvinofd.705450en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess