Show simple item record

dc.contributor.authorAytekin, Ahmet
dc.date.accessioned2021-01-19T09:35:11Z
dc.date.available2021-01-19T09:35:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAyteki̇n, A . (2020). Türkiye’de önde gelen şirketlerin etkinlik, farklılık ve performans ölçümü. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (4) , 19-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/59038/827385en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2557
dc.description.abstractUluslararası bir medya kuruluşuna ait Türkiye’de yayın yapan bir dergi, her yıl farklı kriterler bağlamında şirketleri performanslarına göre sıralamaktadır. Bu değerlendirmelerde her bir kriter için ayrı sıralamalar oluşturulmaktadır. Bu çalışmada ise söz konusu listelerin 2019 yılı rakamlarına göre ilk on sırasında yer alan yirmi yedi şirketin etkinlik, performans ve farklılık yönlerinden çok kriterli karar verme yöntemlerinden EATWIOS, KARMA, MAIRCA ve TOPSISSort-C ile bütüncül incelemesi gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda, TÜPRAŞ’ın diğer şirketlere göre etkinliğinin daha yüksek olduğu, THY’nin ise finansal performans açısından ilk sırada olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TOPSIS-Sort-C ve KARMA sonuçları, iki şirketin diğer şirketlerden olumlu açılardan farklılaştığını göstermiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkinliken_US
dc.subjectFarklılıken_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectBWMen_US
dc.subjectEATWIOS KARMAen_US
dc.subjectMAIRCAen_US
dc.subjectTOPSISSort-Cen_US
dc.titleTürkiye’de önde gelen şirketlerin etkinlik, farklılık ve performans ölçümüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, İşletme Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-1536-7097en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage35en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAytekin, Ahmeten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record