Show simple item record

dc.contributor.authorKurt Birel, Gamze
dc.date.accessioned2021-01-29T10:35:38Z
dc.date.available2021-01-29T10:35:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKurt Bi̇rel, G . (2017). A new approach in the context of mathematics education research: Lesson study . Studies in Educational Research and Development , 1 (1) , 60-82 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/31977/344372en_US
dc.identifier.urihttp://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/31977/344372
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2574
dc.description.abstractBu derleme makale, matematik eğitimi araştırmaları bağlamında, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının profesyonel mesleki gelişimlerinde bir yöntem olması yanında, bir araştırma ortamı olarak da ders imecesini incelemeyi amaçlamaktadır. Ders imecesi, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının profesyonel gelişimlerine katkı sağlaması, onların matematik öğretirken ihtiyaç duyacakları bilgi düzeylerini artırması ve aralarındaki iletişimi geliştirmesi ve öğretim ürünlerinin (ders planı, vb.) geliştirilmesi açısından önemlidir. Kökeni Japonya’ya dayanan ders imecesi uluslararası anlamda dikkat çekmiş ve araştırmacılar için de çalışmalarına bir araştırma ortamı hazırlamıştır. Bu derlemede, ders imecesinin öğretim deneyleriyle desteklenerek bu araştırma ortamlarını nasıl temellendirileceği ve matematik eğitimi bağlamındaki katkılarına odaklanılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis article review investigates the lesson study as a new approach in the context of mathematics education research to study the development of teachers’ knowledge domains as well as a professional development period of in-service or preservice teachers. Lesson study has such an importance in teacher education that it provides teachers’ professional development, it improves knowledge levels of in-service and preservice teachers which they need for teaching while enriching the interaction among the participants of a lesson study group, and provides also an improvement in teaching artifacts (lesson plans, etc.). Being originated in Japan teacher education, lesson study has internationally attracted notice and it brings a research context where researchers study. This article review also tries to ground lesson study while offering methodological relations with teaching experiments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectDers imecesien_US
dc.subjectÖğretmen eğitimien_US
dc.subjectMatematik eğitimien_US
dc.subjectMatematik öğretmen eğitimen_US
dc.subjectLesson studyen_US
dc.subjectMathematics educationen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.subjectMathematics teacher educationen_US
dc.titleA new approach in the context of mathematics education research: Lesson studyen_US
dc.title.alternativeMatematik eğitimi araştırmaları bağlamında yeni bir yaklaşım: Ders imecesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalStudies in Educational Research and Developmenten_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0002-4976-5069en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage60en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorKurt Birel, Gamzeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess