Show simple item record

dc.contributor.authorGöçmen, Fatma
dc.date.accessioned2021-02-12T10:10:52Z
dc.date.available2021-02-12T10:10:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGöçmen, F. (2020). 10. Sınıf Seçmeli “Peygamberimizin Hayatı” Dersi Bağlamında Gençlerin Peygamberimizin Ahlȃkî Vasıflarını Anlamlandırması". Akademik-Us 4 (1), 69-102 .en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2626
dc.description.abstractBu çalışmada, öğrencilerin Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas)’in ahlȃkî vasıflarını nasıl anlamlandırdıkları incelenmiştir. Çalışmanın amacı, “Peygamberimizin Hayatı” dersini seçmeli olarak alan ve Peygamberimizin ahlȃkî vasıflarını öğrenen gençlerin ifadelerinden yola çıkarak, kendi ahlȃkî tutum ve davranışlarında bir değişim meydana gelip gelmediğini ortaya çıkarmak ve bu dersin gençlere ahlȃkî vasıf kazandırmadaki rolüne ilişkin bir değerlendirme yapmaktır. Bu kapsamda çalışmada, ortaöğretim 10. sınıflarda seçmeli olarak okutulan “Peygamberimizin Hayatı dersinin gençlerin ahlȃkî tutum ve davranışları üzerindeki etkisi nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, nitel yöntemlerden durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemi, Kastamonu Merkez ilçede bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi’nde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında bu dersi alan 132 öğrenci arasından seçkisiz (random) örnekleme yöntemiyle seçilmiş 40 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, öğrencilere “Peygamberimizin Ahlȃkî Vasıfları” konusunun kazanımlarıyla ilgili altı adet açık uçlu soru sorulmuş ve öğrencilerin bu sorulara yazılı olarak verdikleri cevaplar analiz edilerek “Gençlerin Peygamberimizin Ahlȃkî Vasıflarını Anlamlandırmasına İlişkin Görüşleri” değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin “Peygamberimizin Hayatı” dersinde öğrendikleri ahlȃkî vasıfları kendi hayatlarında uygulama çabasında oldukları, kendilerini öz değerlendirmeye tabi tutarak daha önce yaptıkları bazı hataların farkına vardıkları ve bunları bir daha yapmama konusunda çaba sarfettikleri, kişilerarası ilişkilerinde de daha sakin, sabırlı, anlayışlı, yardımsever, merhametli, saygılı ve adil olmaya gayret ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin hemen hepsinin daha ahlȃklı davranma, hatalarını tekrarlamama, Peygamberimizin ahlȃkî vasıflarını göz önünde bulundurarak söz, tutum ve davranışlarında daha tutarlı olmaya gayret gösterdikleri ve olumlu ahlȃkî değişim ve gelişim içinde oldukları görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPeygamberimizin Hayatıen_US
dc.subjectSeçmeli Dersen_US
dc.subjectAhlȃkî Vasıfen_US
dc.subjectDin Eğitimien_US
dc.subjectGençen_US
dc.title10. sınıf seçmeli “Peygamberimizin Hayatı” dersi bağlamında gençlerin peygamberimizin ahlȃkî vasıflarını anlamlandırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik- Usen_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0003-1393-4729en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorGöçmen, Fatmaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record