Show simple item record

dc.contributor.authorYetkiner, Alper
dc.contributor.authorKaradeniz, Ceren
dc.contributor.authorGökaslan, Zekiye Çıldır
dc.date.accessioned2021-02-22T12:23:21Z
dc.date.available2021-02-22T12:23:21Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYetkiner, A , Karadeniz, C , Çıldır Gökaslan, Z . (2019). ‘’No Student Not Met Museum Education’’ A Practice of Volunteer Education Program in the Museum . Journal of Education and Future , (16) , 79-91 . DOI: 10.30786/jef.468074en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2638
dc.description.abstractThe “museum education’’, which has been on the agenda in Turkey since 1990, was formalized along with the developments in museum approaches of Ministry of Culture and Tourism and the efforts of Ministry of National Education, Board of Education for integrating the museums with training. This study was focused on the evaluation process of museum education program carried out by the Museum Education Volunteers of Association for Supporting Contemporary Life (CYDD) in the school and at the Museum of Anatolian Civilizations with 4th graders in Ankara. The program, which was developed in 2014, carried out between 2014-2017 and reached to 985 students in total, was prepared with the aim of determining the quality of education given to voluntary museum educators and the levels of attaining the goals. The program indicated that the participants had knowledge about museum and museum education and their basic knowledge increased along with the education. The views of participants indicated that the program achievements and content were in conformity with the expectations and needs of participants; the findings concerning learning-teaching process demonstrated that the education program was successful.en_US
dc.description.abstractMüze eğitiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın çabalarıyla yaygınlaşmasıyla birlikte müze eğitiminde rol alacak kişilerin uzmanlaşmaları için hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, müze ile okul yönetimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, müze eğitiminde pilot okul uygulaması başlatmak, ders kitaplarında müzelere ilgiyi artıracak görsellere, yazılı metinlere yer vermek, müzelerden doğrudan yararlanma olanağı olmayan okullardaki öğrencilerin müzeler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, müzeler haftasında okullarda, müzelerde etkinlikler düzenlenmek gibi hedefler belirlenmiş, uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği müze gönüllülerinin Ankara’da MEB’e bağlı bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileriyle okulda ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirdikleri müze eğitimi programının değerlendirilme sürecine odaklanmıştır. 2014 – 2017 yılları arasında sürdürülerek 985 öğrenciye ulaşan program, gönüllü müze eğitimcilerinin verdikleri eğitimin niteliğini ve hedeflere ulaşma düzeylerini saptamak için hazırlanmıştır. Programın değerlendirilmesi için katılımcıların ön test ve son testten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığı, programın etkililiğine ilişkin görüşleri, programın kazanımlarının ve içeriğinin katılımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına uygunluğu, öğrenme-öğretme sürecinin programa uygunluğu, program ögelerinin, öğretim stratejilerinin, kapsamının ve değerlendirmesinin birbirleri ile tutarlılığı incelenmiştir. Program, katılımcıların müze ve müze eğitimi konularında bilgi sahibi olduklarını, eğitimle birlikte bu konudaki bilgilerinin arttığını göstermektedir. Program kazanımlarının ve içeriğinin katılımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olduğu, eğitim programının başarılı olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNesibe Aydın Educational Institutionsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuseum educationen_US
dc.subjectMuseum volunteeren_US
dc.subjectMuseum education programen_US
dc.subjectCIPP modelen_US
dc.subjectMuseum of Anatolian Civilizationsen_US
dc.subjectMüze eğitimien_US
dc.subjectMüze gönüllüsüen_US
dc.subjectMüze eğitimi programıen_US
dc.subjectCIPP modelien_US
dc.subjectAnadolu Medeniyetleri Müzesien_US
dc.title"No student not met museum education'' a practice of volunteer education program in the museumen_US
dc.title.alternative“Müze eğitimiyle tanışmayan öğrenci kalmasın” müzede gönüllü eğitim programı uygulamasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Education and Future - Eğitim ve Gelecek Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-9203-7200en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.30786/jef.468074en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record