Show simple item record

dc.contributor.authorYener, Hakan
dc.contributor.authorİnan, Muhittin
dc.date.accessioned2021-03-09T07:09:15Z
dc.date.available2021-03-09T07:09:15Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationYener, H., İnan, M. (2010). Artvin orman bölge müdürlüğü sınırları içersinde ağaç türlerinin yatay ve düşey dağılımlarının SRTM uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemi yardımıyla belirlenmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 2, 431- 446.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2688
dc.description.abstractÜlkemiz ormanları genellikle engebeli arazilerde ve farklı yükseltilerde yayılış göstermektedir. Mevki faktörleri olarak belirtilen konum, denizden yükseklik, bakı ve eğim gibi etmenler bir ekosistemin iklimi,toprak özellikleri ve dolayısı ile bitki örtüsü üzerinde etkili olmaktadır. Bu özelliklerin tanımlanması, üzerinde yaşayan orman ekosistemlerinin de tanımlanmasına ve birbirleri ile karşılaştırılmasına olanak verecektir. Bu çalışmada Artvin Orman Bölge müdürlüğü sınırları içerisinde SRTM (Shutte Radar Topography Mission) uydu verisinden elde edilen sayısal yükseklik modeli ve 1/100000 tabanlı Orman Bilgi Sistemi veri tabanından yararlanılarak ağaç türlerinin yatay ve düşey (yükseklik basamaklarına) dağılımları belirlenmiş (işletme müdürlükleri bazında) ve elde edilen sonuçlar (harita, çizelge, grafik vs.) sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractTurkey’s forest areas have spread on the hilly areas and varied elevations. Site factors known as location, altitude, aspect and slope become effective on ecosystem’s climate, soil conditions and plant cover. Identification of these characteristics give opportunities to define and compare the varied forest ecosystems. In this study, digital elevation model obtained from SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) satellite data and 1/100000 Forest Information System Database have been used in the boundary of Artvin Forest District to determine the vertical and horizontal distribution of the tree species and the results have been presented in forms of maps, tables and graphics .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSRTMen_US
dc.subjectCoğrafi Bilgi Sistemien_US
dc.subjectOrman Bilgi Sistemien_US
dc.subjectSayısal Yükseklik Modelien_US
dc.subjectAğaç Türlerinin Düşey Dağılımıen_US
dc.subjectSRTM (Shutte Radar Topography Mission)en_US
dc.subjectGeographic Information System (GIS)en_US
dc.subjectForest Information System (FIS)en_US
dc.subjectDigital Elevation Model (DEM)en_US
dc.subjectDistribution of tree species to the Elevation Classen_US
dc.titleArtvin orman bölge müdürlüğü sınırları içersinde ağaç türlerinin yatay ve düşey dağılımlarının SRTM uydu verileri ve coğrafi bilgi sistemi yardımıyla belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe vertical and horizontal distributıon of the tree species in the boundary of Artvin forest district by using SRTM satellite data and GISen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage431en_US
dc.identifier.endpage446en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record