Show simple item record

dc.contributor.authorOğurlu, İdris
dc.contributor.authorAlkan, Hasan
dc.contributor.authorGündoğdu, Ebubekir
dc.date.accessioned2021-03-09T11:32:43Z
dc.date.available2021-03-09T11:32:43Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationOğurlu, İ., Alkan, H. Gündoğdu, E. (2010). Isparta korunan doğal alanlarında doğa eğitimi projesi -I: katılımcıların algı ve beklentileri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: 1, 144-152.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2692
dc.description.abstractDoğal alanların çeşitli yasal statülerle koruma altına alınması ve koruma/geliştirme sorumluluğunun tek başına bir kurum/kuruluşun uhdesine verilmesi bu kaynakları insan kaynaklı olumsuz etkilerden korumaya yetmemektedir. Zira, bunlar yapılırken bir yandan da kamuoyunun bilinçlendirilmesi, olumlu algılara sahip paydaş sayısının arttırılması ve onlarda doğa korumaya yönelik istendik davranışlar oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada, doğa eğitimi yönündeki etkinliklerin son yılların popüler çalışmaları olarak dikkat çektiği görülmektedir. Bu etkinliklerde edinilen bilgi ve kazanımların toplumla paylaşılması ve yaygın etkisinin arttırılması müstakbel projelerin başarısını arttıracaktır. İşbu bildiri ile Isparta Doğal Korunan Alanlarında Doğa Eğitimi–I adlı TÜBİTAK projesinin (http://ide.sdu.edu.tr) konuyla ilgili yönleri ve sonuçları tanıtılmış ve katılımcıların proje ve doğa eğitimi konularındaki algı ve beklentileri paylaşıma açılmıştıren_US
dc.description.abstractThe protection of natural resources by various legal statuses is not sufficient to protect them from all negative human effects owing to the fact that only one government agencies can not afford this responsibility. In addition, public awareness and positive perception of stakeholders must be increased by authority. In this respect, nature training activities have an important role at succeeding the awareness and participating of public. The share of actual knowledge regarding the nature training projects would also increase the success of future projects. In this proceeding, a nature training project, with numbered 107B031 by supported TUBITAK, IDE-I: Nature Training in Protected Natural Areas in Isparta (http://ide.sdu.edu.tr) has been introduced by the aiming the participants’ perceptions and expectations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKorunan doğal alanlaren_US
dc.subjectDoğa eğitimi projelerien_US
dc.subjectIspartaen_US
dc.subjectNatural protected areasen_US
dc.subjectNature training projectsen_US
dc.titleIsparta korunan doğal alanlarında doğa eğitimi projesi -I: katılımcıların algı ve beklentilerien_US
dc.title.alternativeTraining project- I at Isparta natural protected areas: perceptions and expectations of participationsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 1)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage144en_US
dc.identifier.endpage152en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record