Show simple item record

dc.contributor.authorEnez, Korhan
dc.contributor.authorArıcak, Burak
dc.date.accessioned2021-03-12T06:38:42Z
dc.date.available2021-03-12T06:38:42Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationEnez, K., Arıcak, B. (2010). Hidrolik sanat yapılarından uPCV boru uygulamaları (Kastamonu, handüzü orman işletme şefliği örneği), III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 2, 477-485en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2714
dc.description.abstractOrman yolları; ormancılık faaliyetlerinin sürekliliği, ekonomikliği, emniyeti ve çevresel uyumluluğu için titizlikle planlanması ve inşa edilmesi gereken yapılardır. İyi bir orman yolu, tabanından kaplanmasına kadar bütünüyle kuru olan, yüzeysel ve taban sularının belirli sınırlar içinde kalmak suretiyle uzaklaştırıldığı, dere geçişlerinde havzadan gelebilecek suların ve özellikle taşkınların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırıldığı yoldur. Yüzeyler suların uzaklaştırılması için en fazla kullanılan ve kullanılması gereken sanat yapıları büzlerdir. Büzler, havzadaki uzaklaştırılması gereken suyun durumuna göre boyutları değişen ve genellikle dairesel kesite sahip olan yapılardır. Gelişen teknolojinin paralelliğinde son 10 yıldır PVC ve polietilenden üretilen borular da kullanılmaktadır. Bu çalışma PVC boruların kullanım yerlerinde görülerek çalışma durumlarını irdelemek amacıyla Handüzü Orman İşletme Şefliği’nde yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractForest roads; sustainability of forestry activities, economic, safety and environmental compliance for the planning and construction should be carefully buildings. A good forest road, from the base to be covered entirely dry, surface and ground water to stay within certain limits was removed by, river basin in transition may come from the flood waters, and especially the negative effects of the road is eliminated. Removal of surface water and should be used for the most used structures are shrinking. Are shrinking, the water in the basin must be removed according to the varying size and usually have a circular cross-section of buildings. Emerging technologies in the last 10 years parallels the production of PVC and polyethylene pipes are also used. This study the use of PVC pipe can be seen in the work place in order to examine their status were made in Handüzü Forest Management Chief.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman yolu inşaatıen_US
dc.subjectSanat yapılarıen_US
dc.subjectPVC boruen_US
dc.subjectForest road constructionen_US
dc.subjectArt structuresen_US
dc.subjectPVC pipeen_US
dc.titleHidrolik sanat yapılarından uPCV boru uygulamaları (Kastamonu, handüzü orman işletme şefliği örneği)en_US
dc.title.alternativeUPVC pipes of art structures hydraulic applications (Kastamonu, handuzu forest district case study)en_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage477en_US
dc.identifier.endpage485en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record