Show simple item record

dc.contributor.authorTurna, İbrahim
dc.contributor.authorŞevik, Hasan
dc.contributor.authorYahyaoğlu, Zeki
dc.date.accessioned2021-03-12T10:36:05Z
dc.date.available2021-03-12T10:36:05Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationTurna, İ., Şevik, H., Yahyaoğlu, Z. (2010). Uludağ göknarı (abies nordmanniana subsp. Bornmulleriana mattf.) Populasyonlarında tohum özelliklerine bağlı genetik çeşitlilik, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Türkiye, 20-22 Mayıs 2010, Cilt 2, 733-740en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2717
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Türkiye için endemik bir tür olan Uludağ göknarında bazı morfolojik karakterlere bağlı olarak genetik çeşitliliğinin ortaya konulmasıdır. Uludağ Göknarı, doğal yayılışını Batı Karadeniz Bölgesinde, Kızılırmak ile Uludağ arasında özellikle Ayancık, Ilgaz dağları, Bolu-Seben, Boyabat-Göktepe ormanları, Abant ve Uludağ’da yapar. Uludağ göknarı çok dekoratif bir türdür. Bundan dolayı peyzaj düzenlemelerinde sıkça kullanılır ve Noel ağacı olarak tercih edilir. Bu çalışmada; Uludağ Göknarı populasyonlarında genetik çeşitlilik, bazı tohum özelliklerine bağlı olarak belirlenmiştir. Materyal olarak, 12 populasyon ve her populasyondan 20 adet ağaç seçilmiştir. Deneme ağaçlarından alınan tohumlarda; tohum boyu, eni, genişliği ve ağırlığı, karpel boyu, eni ve ağırlığı, kanat eni ve boyu olmak üzere toplam 9 adet morfolojik karakter belirlenmiştir. Ölçülen karakterlere ait verilere SPSS paket programında “Hierarchical Cluster Analysis” uygulanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, populasyonlar arasında farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları Uludağ göknarının ıslah çalışmaları ile in-situ ve ex-situ koruma stratejileri için altlık oluşturabilecektiren_US
dc.description.abstractThe object of this study was to determine the genetic diversity of Bornmullerian fir (Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana Mattf) which is an endemic species of Turkey. Uludağ fir is distributed from Kızılırmak River to Mount Uludağ in Western Blacksea region, particularly in Ayancık, Ilgaz Mountains, Bolu Seben Mountains, Boyabat-Göktepe forests, Abant and Mount Uludağ. Bornmullerian fir is a very decorative species. For this reason, Abies nordmanniana is widely used for recreational works and preferred as Christmas Tree. In this study, genetic diversity of Bornmullerian fir was investigated according to some seed characteristics. A total of 12 population and 20 trees for each populations were selected for material. Then, an amount of seeds were collected from the sample trees, 9 morphological features were determined, including width, thickness, length and weight of seeds, carpel width, length and weight, wings width and length. Hierarchical Cluster Analysis was applied for analyzing the data using the SPSS program (Version 10.0 for Windows). The results showed that there were significant differences between the populations in terms of nine morphological features examined. The results ofen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenetik Çeşitliliken_US
dc.subjectMorfolojien_US
dc.subjectTohum Özelliklerien_US
dc.subjectUludağ Göknarıen_US
dc.subjectGenetic diversityen_US
dc.subjectMorphologyen_US
dc.subjectSeed featuresen_US
dc.subjectBornmullerian firen_US
dc.titleUludağ göknarı (abies nordmanniana subsp. Bornmulleriana mattf.) Populasyonlarında tohum özelliklerine bağlı genetik çeşitliliken_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2)en_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage733en_US
dc.identifier.endpage740en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record