Show simple item record

dc.contributor.authorBatur, Aslıhan
dc.contributor.authorÖzmen, Zeynep Medine
dc.contributor.authorTopan, Beyda
dc.contributor.authorAkoğlu, Kemal
dc.contributor.authorGüven, Bülent
dc.date.accessioned2021-03-15T13:40:48Z
dc.date.available2021-03-15T13:40:48Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBatur, A , Özmen, Z , Topan, B , Akoğlu, K , Güven, B . (2021). A Cross-National Comparison of Statistics Curricula . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 12 (1) , 290-319 . DOI: 10.16949/turkbilmat.793285en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2730
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare Turkey to several other countries such as Singapore, Korea, the United States, and New Zealand according to the field of statistics learning in the curriculum. GAISE (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education) framework suggests using the components of statistical process (formulate question, collect data, analyze data, interpret results) and developmental levels of statistical process (Levels A, B, and C) in such comparisons. It is found that in both Korea and Turkey, the number of learning outcomes of statistics, as well as the weight of learning outcomes in the curriculum, have been having a weaker profile than in other countries. The field of statistics learning is mostly condensed around Level A in Turkey. On the other hand, other countries in the study included more Level B and C. Considering the importance of statistics instruction, Turkey’s national mathematics curriculum needs improvements in its field of statistical learning. This study suggests designing and developing new standards for teaching statistics that deal with higher developmental levels of statistical process.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türkiye ile Singapur, Kore, Amerika ve Yeni Zelanda’nın matematik öğretim programlarının istatistik öğrenme alanı açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu karşılaştırmalarda GAISE (İstatistik Eğitiminde Öğretim ve Değerlendirme için İlkeler) raporunda istatistik öğretimine yönelik tavsiye edilen istatistiksel süreç aşamaları (problem durumunu belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) ve bu aşamalar için tanımlanan, temelden gelişmişe doğru olarak belirlenen üç seviye (A, B ve C seviyeleri) dikkate alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, Kore ve Türkiye’nin hem istatistik kazanım sayısı hem de bu kazanımların öğretim programındaki ağırlığı açısından diğer ülkelere kıyasla daha zayıf bir profile sahip olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizdeki kazanımların ağırlıklı olarak temel seviyede (A seviyesi) yoğunlaştığı, diğer ülkelerde ise daha çok B ve C seviyesine odaklanan kazanımların olduğu görülmüştür. İstatistik öğretiminin önemi göz önüne alındığında, ülkemizde matematik öğretim programında istatistik öğrenme alanına ait kazanımların sayısının hem artırılması hem de bu kazanımların daha yüksek seviyelerle ilişkili olarak ele alınması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKaradeniz Technical Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectStatistics educationen_US
dc.subjectLevels of statistical processen_US
dc.subjectComparative studyen_US
dc.subjectİstatistik eğitimien_US
dc.subjectİstatistiksel süreç aşamalarıen_US
dc.subjectKarşılaştırmalı çalışmaen_US
dc.titleA cross-national comparison of statistics curriculaen_US
dc.title.alternativeFarklı ülkelerin matematik öǧretim programlarının istatistik öǧrenme alanı açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Computer and Mathematics Educationen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-4461-0615en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage290en_US
dc.identifier.endpage319en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.16949/turkbilmat.793285en_US
dc.contributor.institutionauthorBatur, Aslıhanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess