Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Cihan
dc.contributor.authorKaya, İbrahim Ferat
dc.contributor.authorAltıntaş, Ahmet
dc.date.accessioned2021-03-26T07:43:24Z
dc.date.available2021-03-26T07:43:24Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKara, C., Altıntaş, A. & Kaya, İ.F. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(22), 23-37.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2825
dc.description.abstractBu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları ile “yardımseverlik değeri” kazanmaları hakkındaki görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2016-2017 güz dönemi Topluma Hizmet Uygulaması dersinde bir görme engellinin kullandığı sesli versiyonu mevcut olmayan ders kitabını sesli hale getiren 13 Sosyal bilgiler öğretmen adayının yardımseverlik değerine ilişkin görüşlerinde meydana gelen değişmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma modeli kullanılmış, çalışma nitel araştırmanın olgu bilim türüne göre desenlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden Tipik Durum Örneklemesi kullanılmıştır. Neticede değerlerin duyuşsal alana hitap ederek içselleştirilmesine ve somut uygulamalarla davranış haline getirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamalarının büyük öneme sahip olduğu sonucuna varılmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study has been tried to determine the opinions of prospective social studies teachers on their acquirements about the benevolence value. In this study it has been tried to determine the changes of the opinions about benevolence value of 13 pre service social studies teachers that They made a soundbook for a blind student who hasn’t got a voice version of its. The qualitative research model was used in this study. The study patterned according to phenomenology. The Typical Case Sample, one of the purposeful sampling methods, is used. Finally it has been resulted that the Community Service Practices is very important to internalization and behaviour modification for values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPen Academic Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal bilgileren_US
dc.subjectTopluma hizmet uygulamalarıen_US
dc.subjectYardımseverlik değerien_US
dc.subjectBenevolence valueen_US
dc.subjectCommunity Service Practicesen_US
dc.subjectSocial Studiesen_US
dc.titleSosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarıyla "yardımseverlik değeri" kazanmaları hakkındaki görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe opinions of prospective social studies teachers about their acquırement of "benevolence value" with communıty servıce practicesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi/ Mediterranean Journal of Educational Researchen_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-8230-810Xen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record