Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Sedef
dc.contributor.authorKul, Ümit
dc.date.accessioned2021-03-26T08:14:27Z
dc.date.available2021-03-26T08:14:27Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÇelik, S , Kul, Ü , Çalık Uzun, S . (2018). Ortaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 775-795 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2826
dc.description.abstractBu çalışma, 2017 yılında güncellenmiş ortaokul matematik dersi öğretim programında yer alan kazanımların yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre bilişsel ve bilgi düzeyine göre derinlemesine incelemek amacıyla yapılmıştır. Verilerin analizi için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortaokul matematik öğretim programı kapsamında 215 kazanım üç araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Kazanımların değerlendirilme süreci, ortak görüşe varma, bireysel değerlendirme, karşılaştırma olmak üzere üçlü döngü şeklinde devam etmiştir. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre yapılan analiz sonucunda; bilişsel süreç boyutu açısından kazanımların anlama ve uygulama basamaklarında, bilgi boyutu açısından ise kavramsal ve işlemsel bilgi basamaklarında ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kazanımlar sınıf seviyesi ve öğrenme alanlarına göre değerlendirildiğinde, kazanımların bilişsel süreç boyutu açısından kısmen benzerlik gösterdiği; bilgi boyutu açısından da farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed at evaluating and analysing students’ learning outcomes in Turkish middle school mathematics curriculum according to knowledge and cognitive process dimension of Bloom’s Renewed Taxonomy. In order to gather the required data, document analysis as a qualitative method was used in this research. Therefore, 215 learning outcomes were analysed individually by three researchers and were placed in the two-dimensional taxonomy. The results of analysing outcomes from each researcher were compared to view the concurrency and then differences between the researchers results argued to arrive at a consensus. The findings illustrated that learning outcomes are mostly dominated by understand and apply steps in terms of cognitive process dimension. They are also dominated by procedural and conceptual steps in terms of knowledge dimension. In addition, when the learning outcomes in reference to grade level and learning areas were considered, different results were found in terms of knowledge dimension.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMatematik öğretim programıen_US
dc.subjectYenilenmiş Bloom taksonomisien_US
dc.subjectKazanımlaren_US
dc.subjectMathematics curriculumen_US
dc.subjectBloom’s revised taxonomyen_US
dc.subjectLearning outcomesen_US
dc.titleOrtaokul matematik dersi öğretim programındaki kazanımların yenilenmiş bloom taksonomisine göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeUsing bloom’s revised taxonomy to analyse learning outcomes in mathematics curriculamen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Eğitim Fakültesien_US
dc.authorid0000-0002-9242-8009en_US
dc.authorid0000-0002-3651-4519en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage775en_US
dc.identifier.endpage795en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17240/aibuefd.2018.18.37322-431437en_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record