Show simple item record

dc.contributor.authorTürkeli, Erdem
dc.date.accessioned2021-03-30T05:19:54Z
dc.date.available2021-03-30T05:19:54Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTürkeli, E . (2020). Comparative Dynamic Seismic Analyses of RC Minarets Strengthened with FRP and Buttresses . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 6 (1) , 119-136 . DOI: 10.21324/dacd.573368en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21324/dacd.573368
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2847
dc.description.abstractIn recent earthquakes occurred in Turkey, an unexpected number of reinforced concrete (RC) minarets were heavily damaged or collapsed causing loss of lives and economic damages. These structures can be counted as the most common constructed slender structures in Turkey. Therefore, the detailed behavior of these slender structures should be determined in order to strengthen the existing ones and construct safer and stronger RC minarets. In this study, the most common constructed types of RC minarets were analyzed under 17 August 1999 Mw 7.4 Kocaeli Earthquake for the determination of the effectiveness of strengthening techniques namely fiber reinforced polymers (FRP) and buttresses. Also, soil-structure interaction (SSI) is included in the dynamic seismic analyses of the minarets as proposed by Burman et al. (2012). At the end of the analyses performed, it was determined that FRP strengthening is more effective in enhancing the seismic response of RC minarets as the height of the minaret increases when compared with the buttress strengthening. Also, the stress demand locations predicted from the dynamic seismic analyses of the representative minarets were found to be consistent with the damages observed in recent earthquakes.en_US
dc.description.abstractTürkiye'de son zamanlarda meydana gelen depremlerde, beklenmeyen sayıda betonarme minare, can ve ekonomi kaybına neden olarak ağır hasar görmüş veya tamamen yıkılmıştır. Bu yapılar, Türkiye'deki en yaygın inşa edilmiş narin yapılar olarak sayılabilir. Bu nedenle, bu narin yapıların ayrıntılı davranışı, mevcut yapıların güçlendirilmesi ve daha güvenli ve güçlü betonarme minarelerin inşa edilmesi için belirlenmelidir. Bu çalışmada, en yaygın inşa edilmiş betonarme minare tipleri, 17 Ağustos 1999 Mw 7.4 Kocaeli Depremi etkisi altında, güçlendirme tekniklerinin, yani lifli polimerlerin (LP) ve payandaların etkinliğinin tespiti için analiz edilmiştir. Ayrıca, Burman vd. (2012) tarafından önerilen zemin-yapı etkileşimi, minarelerin dinamik sismik analizlerine dahil edilmiştir. Yapılan analizlerin sonunda, LP güçlendirmesinin, yükseklik artışı oldukça payanda takviyesiyle güçlendirmeye kıyasla betonarme minarelerin sismik davranışında daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, temsili minarelerin dinamik sismik analizlerinden tahmin edilen gerilme talep bölgelerinin son depremlerde gözlemlenen hasarlarla tutarlı olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectReinforced Concreteen_US
dc.subjectMinareten_US
dc.subjectSeismicen_US
dc.subjectSoil-structure Interactionen_US
dc.subjectViscous Boundaryen_US
dc.subjectDynamicen_US
dc.subjectBetonarmeen_US
dc.subjectMinareen_US
dc.subjectSismiken_US
dc.subjectZemin-yapı Etkileşimien_US
dc.subjectViskoz Sınıren_US
dc.subjectDinamiken_US
dc.titleComparative dynamic seismic analyses of RC minarets strengthened with FRP and buttressesen_US
dc.title.alternativePayanda ve FRP ile güçlendirilmiş betonarme minarelerin karşılaştırmalı sismik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authorid0000-0002-4293-4712en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage119en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.573368en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess