Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Vildan
dc.date.accessioned2021-03-31T12:28:33Z
dc.date.available2021-03-31T12:28:33Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBozkurt, V . (2018). İstilacı Böcek Türlerinin Mücadelesinin Yönetimi: Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) Örneği . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , ENFİTO 2018 Özel Sayısı , 25-31 . DOI: 10.21324/dacd.441390en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21324/dacd.441390
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2880
dc.description.abstractUluslararası ticaret birçok böcek türünün bir yerden başka bir ülkeye taşınmasında önemli rol oynamaktadır. İthal edilen süs bitkileri yoluyla taşınabilen zararlılardan birisi de turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) olup, Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin Ek-1 B-Türkiye’de sınırlı olarak bulunan ve ithale mani teşkil eden karantinaya tabi zararlı organizmalar listesinde yer almaktadır. Bu tür, bitkinin odun dokusu içerisinde yumurta, larva, pupa dönemlerinde taşınabilmektedir. Dişiler genellikle ağacın gövdesinin topraktan 60 cm yükseklikteki yüzeyine ya da dışarıda kalmış kök bölümlerindeki kabuklar üzerinde mandibulası ile T biçiminde yarıklar açarak bu yarıkların her birine bir adet yumurta bırakmaktadır. Zararlının erginleri doğada mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde bulunmaktadır. Yumurta, larva ve pupa dönemleri ağacın gövdesi içerisinde bulunduğundan varlığının dışarıdan tespit edilmesi oldukça zordur. Ancak, ağacın gövdesinden çıkış yapan erginlerin oluşturduğu 1-1,5 cm çapındaki çıkış deliklerinin ya da erginlerin görülmesi ile zararlının varlığı tespit edilebilmektedir. Sürgünlerde beslenme belirtilerinin ve gövdede talaş artıklarının görülmesi de zararlının varlığına işaret olabilmektedir. Zarar belirtilerinin çoğu ağacın yerden 1,5 m yüksekliği civarında görülmektedir. Ergin çıkış delikleri görüldüğünde ise mücadele için geç kalınmış olmaktadır. Bu çalışmada turunçgil uzun antenli böceği A. chinensis’in kısa biyolojisi, konukçuları, zarar şekli, mücadelesi ve eradikasyonu konusunda Türkiye’de ve dünyada yürütülen çalışmalar ile alınması gereken karantina önlemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractInternational trade plays an important role in the transport of many insect species from one place to another. Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) is one of the harmful insects that can be transported through the imported ornamental plants. It is listed on Annex-1B the harmful organisms that have limited existence in Turkey, that are subject to quarantine and that hinder importation of the plant quarantine regulation in Turkey. This species can be transported in egg, larva, pupa periods within the xylem of the plant. Females cut a T-shaped slit on the bole of the trees about 60 cm high from the ground or on the exposed roots with their mandibles and deposit one egg in each of these slits. Adults of the insects are seen in the period between May and October. Since eggs, larvae and pupae are located inside the tree's thrunk, it is very difficult to detect its presence from the outside. However, it is possible to determine the presence of a 1-1.5 cm diameter exit hole or see adults that exit from the tree's trunk. The presence of feeding signs in the shoots and sawdust debris on the trunk can also indicate the presence of damage. Most of the damage symptoms are seen around the height of 1.5 m from the ground. When the adult exit holes are seen, it is too late for the control. In this study it is aimed to give information about citrus longhorn beetle A. chinensis short biology, hosts, damage, control and eradication measures carried out in Turkey and in the world and quarantine measures need to be taken.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAnoplophora chinensisen_US
dc.subjectCerambycidaeen_US
dc.subjectColeopteraen_US
dc.subjectMücadeleen_US
dc.subjectEradikasyonen_US
dc.subjectControlen_US
dc.subjectEradicationen_US
dc.titleİstilacı böcek türlerinin mücadelesinin yönetimi: anoplophora chinensis (forster, 1771) (coleoptera: cerambycidae) örneğien_US
dc.title.alternativeManagement of ınvasive ınsect species: an example of anoplophora chinensis (forster, 1771) (coleoptera: cerambycidae)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issueENFİTO Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.441390en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess