Show simple item record

dc.contributor.authorŞafak, İsmail
dc.contributor.authorGöksu, Emre
dc.date.accessioned2021-03-31T12:29:06Z
dc.date.available2021-03-31T12:29:06Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationŞafak, İ , Göksu, E . (2018). Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , ENFİTO 2018 Özel Sayısı , 15-24 . DOI: 10.21324/dacd.437590en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21324/dacd.437590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2881
dc.description.abstractBu çalışmada, orman zararlıları ile mücadele konularında Denizli Orman İşletme Müdürlüğünde yürütülen işlerde mevsimsel açıdan faaliyetlere/işlere verilen önem ve bunlara ayrılan zaman yüzdesi bakımından oluşan farklılıklar araştırılmıştır. Anket formları kullanılarak orman muhafaza memurları ile orman mühendislerinin tamamının mevsimsel olarak görüşleri alınmıştır. Böylece, mevsimsel olarak iş çeşitlerine atfedilen önem ile her bir iş çeşidi için ayrılan zaman yüzdesi elde edilmiştir. Anketlerde harcanan zaman yüzdesi her bir soru için % 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Her bir iş çeşidine verilen önem düzeyinin değerlendirilmesinde ise dokuz dereceli Likert ölçeğinden yararlanılmıştır.14 ormancılık faaliyeti genel olarak değerlendirildiğinde, koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik faaliyetler 8.3 puan ile en fazla önem verilen konu olarak belirlenmiştir. Ormanların hava kirliliği üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik uluslararası işbirliği programı (ICP) kapsamındaki faaliyetler (5,0) ise en az önem verilmektedir. Ayrılan zaman açısından incelendiğinde koruma ve orman suçlarının tespitine yönelik faaliyetlere en fazla zaman (%17.7), karantina tedbirleri ve uygulamalarının yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlere ise en az zaman (%3.5) ayrılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the differences between in terms of the importance given to seasonal activities/works and the percentage of time allocated to them were investigated on the field of control of forest pests in Denizli Forest Enterprise Directorate. It was taken the seasonal views of all forest protection officers and forest engineers by the questionnaire forms. Thus, the importance attributed to the types of work and the percentage of allocated time for each type of work were obtained seasonally. Percentage of time spent in the questionnaires was evaluated at 100% for each question. In order to evaluate the level of importance given to each type of work, the nine-point Likert scale was used. When 14 forestry activities were evaluated generally, protection and forest crimes were determined as the most important subject with average 8.3 points. The activities under the International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forest (ICP) (5.0) were of minimum importance. When investigated in terms of allocated time, activities for determining the protection and forest crime were maximum spent of time (17.7%) and activities for quarantine measures and practices were minimum spent of time (3.5%).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOrman Zararlıları İle Mücadeleen_US
dc.subjectOrman İşletme Müdürlüğüen_US
dc.subjectKruskal-Wallis H Testien_US
dc.subjectMann-Whitney U Testien_US
dc.subjectControl of Forest Pestsen_US
dc.subjectForest Enterprise Directorateen_US
dc.subjectThe Kruskal-Wallis H Testen_US
dc.subjectThe Mann-Whitney U Testen_US
dc.titleOrman zararlıları ile mücadele faaliyetlerine verilen önem ile ayrılan zaman düzeyinin belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)en_US
dc.title.alternativeDetermination of ımportance given to control forest pest and time allocated to them (a case study of Denizli Forest Enterprise Directorate)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Rektörlüken_US
dc.authorid0000-0002-1205-5872en_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issueENFİTO Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.identifier.doi10.21324/dacd.437590en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess