Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktürk, Aşkın
dc.contributor.authorYılmaz, Serkan
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:09Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sY7m19PfcL6F1NUw-cr80LroIWuJ2lKax48jqsw49QpyYDkZkk9Ud5i9es-0Cp_T
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/2991
dc.descriptionYÖK Tez No: 382233en_US
dc.description.abstractBu çalışma, bazı önişlemlerin Alıç (Crataegus orientalis paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerini inceleyerek çimlenme engeli faktörlerini ortadan kaldırabilecek yöntemlerin tespit edilmesi ve fidanlıklarda kitlesel Alıç fidanı üretebilecek en uygun yöntemin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tohumlar C. orientalis türünün doğal olarak yayılış gösterdiği Malatya ili Pütürge ilçesi Tepehan-Kocagazi Çayırı yol güzergâhından alanda grup oluşturmamış heterojen dağılış gösteren ağaçlardan toplanmıştır. Çimlenme engellerinin giderilmesi için sülfürik asitte (H2SO4) bekletme, nitrik asitte (HNO3) bekletme, sitrik asitte bekletme (C6H8O7), küllü suda bekletme ve hem sitrik asitte hem de meşe küllü süspansiyonda bekletme ve bu işlemlerin bazı kombinasyonları uygulanmıştır. Ekimler, 3 tekrarlı tesadüfi tam bloklar deneme desenine göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde C. orientalis türünde uygulanan sülfürik asitte bekletme, nitrik asitte bekletme, sitrik asitte bekletme gibi ön işlem uygulamalarının hiç birisinin çimlenme engelini giderme hususunda etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Uygulanan işlemlerden çimlenme engelini gideren en iyi işlemin % 10'luk küllü suda 6 gün bekletme işlemi olduğu saptanmıştır. Ağustos ayında ekimi yapılan 6 gün küllü suda bekletme işlemi uygulanan tohumlardan %74.44 çimlenme elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the effects of some pretreatments on seed dormancy of hawthorn (Crataegus orientalis paal. Ex. M. Bieb) seeds. It was also aimed to determine the most effective methods of propagating C. orientalis seedlings. Seeds were collected from Pütürge town of Malatya province where the C. orientalis species distributed naturally. C. orientalis trees which seeds were collected naturally grow up on the road sides in the region. Seeds are pretreated with sulphuric acid (H2SO4), nitric acid (HNO3), citric acid (C6H8O7) and water solution of ash. And also seeds were pretreated with combination of citric acid and water solution of ash. Sowings are carried out with three replications of randomized bloc design. As results of the study it was determined that pretreatments of sulphuric acid, nitric acid and citric acid were not effective on overcoming of seed dormancy of C. orientalis seeds. It was determined that soaking seeds water solution of ash treatments (10% for 6 days) was the most effective to overcome seed dormancy. 74% germination was achieved from seeds which were sown in August after treated with soaking water solution of ash for 6 days.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrmancılık ve Orman Mühendisliğien_US
dc.subjectForestry and Forest Engineeringen_US
dc.subjectAlıçen_US
dc.subjectHawthornen_US
dc.subjectTohum çimlenmesien_US
dc.subjectSeed germinationen_US
dc.subjectÇimlenmeen_US
dc.subjectGerminationen_US
dc.subjectAlıçen_US
dc.subjectçimlenme engelien_US
dc.subjectsülfürik asiten_US
dc.subjectnitrik asiten_US
dc.subjectsitrik asiten_US
dc.subjectküllü suen_US
dc.subjectHawthornen_US
dc.subjectseed dormancyen_US
dc.subjectsulphuric aciden_US
dc.subjectnitric aciden_US
dc.subjectcitric aciden_US
dc.subjectwater solution of ashen_US
dc.titleAlıç (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenme engellerinin giderilmesi üzerine bazı önişlem uygulamalarının etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigations on the effects of some pretreatments on overcoming seed dormancy of hawthorn (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb)seedsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Serkan


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record