Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebioğlu, Ayşe
dc.contributor.authorÖkmen, Sibel
dc.date.accessioned2021-04-15T08:37:19Z
dc.date.available2021-04-15T08:37:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=fl0Kw4p1rmMDotyKRdYv1Ku3QjSghMe5inh3DNOomX0xwxDeoh7vNzfe11SpeI4b
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3099
dc.descriptionYÖK Tez No: 647806en_US
dc.description.abstract19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu hemen her alanda Avrupa devletlerine karşı kendini yenileştirme politikası güden bir yüzyıl olmuştur. Bu yenileşme hareketlerinden payını alanlardan biri de edebiyattır. Dönemin ayırt edici iki özelliklerinden biri, bu yüzyılda Klasik Türk Edebiyatı'nın son temsilcileri olan dîvân şâirlerinin yetişmesidir. İkincisi ise kadın şâirlerin varlığının çokluğudur. Bu yüzyılda ortaya koymuş oldukları dîvânları ile bizlere Klasik Türk Edebiyatı'nın, anlam yoğunluğunu yaşatan kadın şâirlerimizden Leylâ Hanım ve Şeref Hanım sanatları ile döneme damgalarını vurmaktadırlar. Bu çalışmada 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun siyasi görünümü, dönemin edebiyata bakış açısı ve gelişmelerine dair bilgiler verilip akabinde ise iki şâirimizin hayatları ile ilgili hususlara değinilmektedir. Çalışmanın devamında iki şâirimizin, dîvânlarında kullanmış oldukları mekân ve zamân kavramları tarandı. Belirlenen kavramların sözlük anlamları verildikten sonra tespit edilen beyitlerden hareketle bu kavramların işleniş biçimleri ve kullanma sıklıklarına değinildi. Çalışmanın son bölümünde taranan sözcüklerden şâirlerin hayatlarına dair ipuçları verildi.en_US
dc.description.abstractThe 19th century was a century when the Ottoman Empire pursued a renovation policy against European states in nearly every field. One field that had its share of these renovation movements was literature. One of the two distinctive features of the period was the training of dîvân poets, who were that century's last representatives of Classical Turkish Literature. The second feature was the abundance of poetesses. Leylâ Hanım and Şeref Hanım were two of our poetesses who had allowed us experience the intensity of meaning of Classical Turkish Literature with their dîvâns in this century and left their mark on the period through their art. This study touches upon the political stance of the 19th century Ottoman Empire, the period's perspective on literature alongside the developments that took place (in literature), and the matters about the lives of our two poets. The concepts of space and time used by our two poets in their dîvâns were reviewed. Then, it provided the lexical meanings of the determined concepts, and based on the couplets determined, it mentioned about which ways these concepts are processed, and how frequently they are used. The last section of the study provided clues about the lives of the poets based on the reviewed words.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıen_US
dc.subjectTurkish Language and Literatureen_US
dc.subjectEski Türk edebiyatıen_US
dc.subjectOld Turkish literatureen_US
dc.titleLeylâ Hanım ve Şeref Hanım dîvânlarında zamân ve mekân kavramları üzerine incelemeen_US
dc.title.alternativeAn investigation on the concepts of time and space in Leylâ Hanım and Şeref Hanımen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage376en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÖkmen, Sibel


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record