Now showing items 1-1 of 1

    • Kant’ta barışın hukuk zemininde kurgulanması 

      Yeşilçayır, Celal (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2016)
      Kant barışla ilgili düşüncelerini temel olarak hukuk felsefesi çer- çevesinde kaleme almıştır. Buna göre insanlar ve toplumlar arasında barışın sağlanması ancak hukuksal bir zeminin teşekkülü ile mümkündür. Bu makalede ...