Show simple item record

dc.contributor.authorDoğru, Bülent
dc.contributor.authorUysal, Mustafa
dc.date.accessioned2022-07-25T12:34:46Z
dc.date.available2022-07-25T12:34:46Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationUysal, M., & Doğru, B. Efektif euro kurundaki belirsizliğin Euro Bölgesi ihracatına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 245-262.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/3975
dc.description.abstract: Bu çalışmada, Euro Bölgesi’nin 12 büyük ticaret ortağı ülkeye yapmış olduğu ihracata, Euro kurundaki volatilitenin (belirsizliğin) etkisi 2002:01-2010:12 dönemleri arasında aylık olarak incelenmiştir. Ekonometrik yöntem olarak farklı bütünleşme düzeylerinde tahmin yapma olanağı sağlayan Otoregresif Dağıtılmış Geçikmeli (ARDL) sınır testi yaklaşımı kullanılmaktadır. Elde edilen ekonometrik sonuçlara göre döviz kurundaki belirsizlik ihracatı kısa dönemde negatif, uzun dönemde ise pozitif yönde etkilemektedir. Ancak her iki dönemdeki etki de oldukça zayıf yani ihmal edilebilecek boyuttadır.en_US
dc.description.abstractThis paper examines the effects of exchange rate volatility on the export flows of Euro Area to its 12 major trading partners for the monthly time series covering the time period 2002:01-2010:12. Econometric method is autoregressive distributed lag (ARDL) bound test approach providing the opportunity to predict with different levels of integration. Findings suggest that volatility affect export negatively in short-run, and affects positively in long-run. However, effects both in short and long-run is very weak, i.e, is negligible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDöviz Kuru Volatilitesi (Belirsizlik)en_US
dc.subjectEşBütünleşme Sınır Testi Yaklaşımı (ARDL)en_US
dc.subjectEuro Bölgesien_US
dc.subjectExchange Rate Volatiltyen_US
dc.subjectAutoregressive Distributed Lag (ARDL) Bound Test Approachen_US
dc.subjectEuro Regionen_US
dc.titleEfektif euro kurundaki belirsizliğin Euro Bölgesi ihracatına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of effectıve euro exchange rate uncertaınty on the export of Euro Areaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6377-2644en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage262en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorUysal, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record