Now showing items 1-1 of 1

    • Hilmi Yavuz'un şiirlerindeki otobiyografik ögeler 

      Önen, Erhan (Artvin Çoruh Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022)
      Hilmi Yavuz'un Şiirlerindeki Otobiyografik Ögeler adlı çalışmada Türk şiiri üzerinde önemli etkilere sahip olan Hilmi Yavuz'un, şiirlerindeki otobiyografik ögeleri yine onun, nesir türünde verdiği eserlerden yol çıkarak ...