Now showing items 1-2 of 2

  • Divan-ı Hızırağazade Sa'id bey (İnceleme-karşılaştırmalı metin) 

   Kul, Berat (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
   Hızırağazade Sa'id Bey Divançesi(inceleme- karşılaştırmalı metin) adlı bu çalışmada amaç, Hızırağazade Sa'id Bey'in hayatı ve edebi kişiliği üzerinde durarak Türk kültür ve edebiyatındaki konumunu belirlemektir. Tezin metin ...
  • Tevfik Hasan, hayâlât-ı dil (İnceleme-metin) 

   Gülbağ, Saliha (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
   Çalışmamızda Hasan Tevfik Efendi’nin 1868 yılında yayımlanan Hayâlât-ı Dil adlı eserinin transkripsiyonu yapılmış ve eser, şekil ve muhteva özellikleri bakımından incelenmiştir. Tanzimat Dönemi’nde yazılmış olan eser, ...