Now showing items 1-1 of 1

    • Tevfik Hasan, hayâlât-ı dil (İnceleme-metin) 

      Gülbağ, Saliha (Artvin Çoruh Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020)
      Çalışmamızda Hasan Tevfik Efendi’nin 1868 yılında yayımlanan Hayâlât-ı Dil adlı eserinin transkripsiyonu yapılmış ve eser, şekil ve muhteva özellikleri bakımından incelenmiştir. Tanzimat Dönemi’nde yazılmış olan eser, ...