Now showing items 1-1 of 1

    • Selçuklu'dan Osmanlı'ya Kafkaslar'da siyasî hayat 

      Kartal, Sevinç (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019)
      Kafkasya coğrafyasındaki siyasî mücadeleleri ele aldığımız bu çalışmada öncelikle bölgenin yer adlarıyla beraber sınırlarına dair yapmış olduğumuz tanımlamalar yer almaktadır. Önemli bir konumda bulunan Kafkaslar, tarihi ...