Show simple item record

dc.contributor.authorTüfekçioğlu, Aydın
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.date.accessioned2015-05-18T13:27:44Z
dc.date.available2015-05-18T13:27:44Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/567
dc.description.abstractBu çalışmada, Artvin-Murgul yöresinde 1996 yılında dikimle oluşturulmuş yalancı akasya meşcereleri: 1) odun üretimi; 2) toprak üstü ve toprak altı biyokütle, 3) karbon depolama; 4) toprak ıslahı (besin ve toprak kalitesini artırma); 5) erozyonu önleme yönlerinden incelenmiştir. Bu amaçla yalancı akasya ağaçlandırma alanlarından ve bitişiğindeki ağaçlandırılmayan sahalardan (kontrol) toprak örnekleri alınmış ve arazide toprak solunumu, infiltrasyon, yüzeysel akış ve sediment taşınması ölçmeleri yapılmıştır. Alınan örneklerde tanelilik (tekstür), su tutma kapasitesi, organik madde, pH, N, P, K, Ca, Mg tayinleri yapılmıştır. Odun üretimi ve biyokütlenin belirlenmesi amacı ile alanda ağaçlar kesilmiş ve kök örnekleri alınmıştır. Çalışma sonucunda akasyalık sahaların yüzeysel akış ve erozyonu önlemede çayırlık (kontrol) alanlara göre 5 kat daha etkili olduğu saptanmıştır. Akasya sahaları toprak ıslahı yönlerinden çayırlık alanlara kıyasla fazla bir iyileşme yapamamıştır. Çayırlık alandaki toprak solunumu akasyalık alandan daha fazla ölçülmüştür. Toprak organik maddesi bakımından akasya ile çayırlık alan arasında önemli farklılık bulunamamıştır. Toprak üstü ve toprakaltı karbon depolama bakımından akasyalık saha çayırlık alana kıyasla önemli oranda karbon depolamıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, black locust plantations in Artvin-Murgul (established in 1996) have been investigated for the purposes of: 1) wood production, 2) above- and belowground biomass, 3) carbon storage, 4) soil quality improvement, 5) erosion control. For these purposes, soil samples were taken from black locust planted and control areas, and soil respiration, soil infiltration, surface runoff, sediment removal, water holding capacity, soil organic matter, texture, pH, N, P, K, Ca, Mg contents were determined in both areas. Sample trees were cut to determine aboveground biomass and carbon storage. Root samples were taken to determine root biomass and root carbon storage. Surface runoff and erosion were five-fold lower in black locust stands compared to controls (grasslands). Soil quality improvement in black locust areas were not significantly higher than grasslands. Grasslands had higher soil respiration rates compared to black locust areas. Soil organic matter did not differ significantly between grasslands and black locust areas. Above- and belowground carbon storage were higher in black locust areas than in grasslands.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYalancı Akasyaen_US
dc.subjectÜretimen_US
dc.subjectKök Kütlesien_US
dc.subjectKarbon Depolamaen_US
dc.subjectErozyonen_US
dc.subjectToprak Solunumuen_US
dc.subjectBlack Locusten_US
dc.subjectRoot Biomassen_US
dc.subjectProductionen_US
dc.subjectCarbon Storageen_US
dc.subjectErosionen_US
dc.subjectSoil Respirationen_US
dc.titleArtvin-Murgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının odun üretimi, biyokütle, karbon depolama, toprak ıslahı ve erozyonu önleme yönlerinden araştırılmasıen_US
dc.typeprojecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR7443en_US
dc.authoridTR22870en_US
dc.relation.publicationcategoryprojecten_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record