Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Özgür
dc.contributor.authorKutbay, Hamdi Güray
dc.contributor.authorÖzkan, Zafer Cemal
dc.contributor.authorErgül, Arzu
dc.date.accessioned2015-05-20T11:07:18Z
dc.date.available2015-05-20T11:07:18Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/594
dc.description.abstractThe vascular flora of the Camili Biosphere Reserve Area (Borçka. Artvin) was studied between 2002 and 2005. in the area under review, 990 taxa belonging to 432 genera and 11O families were identifıed. Of the 990 taxa, 37 Pteridophytes and 953 Spermatophytes were detected. Spermatophytes alsa contained 7 Gymnospermae and 946 Angiospermae taxa. The richest 3 families are Compositae with 114 taxa ( 11.5%). Gramineae with 69 taxa (7.0%). and Leguminosae with 59 taxa (6.0%). The richestgenera are Veronica L. and Campanu/a L. (15 taxa). followed by Geranium L. ( 13 taxa). The rates of taxa included in certain phytogeographical regions were as follows: 48.2% Euro-Siberian, 3.5% lrano-Turanian. 1.9% Mediterranean, and 46.4% multi­ regional or of unknown phytogeographic origin. The life form spectrum of the taxa was as follows : hemicryptophytes 359 (36.3%). cryptophytes 272 (27.5%). therophytes 162 (16.4%). chamaephytes 130 (13.1%). phanerophytes 63 (6.4%). and vasicular parasites 4 (0.4%). The endemism ratio is-2.3% (23 taxa). Threat categories were proposeden_US
dc.description.abstractCamili 8iosfer Rezerv alanının (Borçka, Artvin) damarlı bitkiler florası 2002-2005 yılları arasında çalışılmıştır. Araştırma alanında; 110 familya ve 432 cinse ait toplam 990 taksan kaydedilmiştir. Bu taksonların 953'ü Spermatophyta, 3Tsi Pteridophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümünde. 7 takson Gymnospermae ve 946 takson Angiospermae'dir. Arııştırma alanında en fazla taksana sahip üç familya sırasıyla Compositae 114 taksan (% 11,5). Gramineae 69 takson (% 7,0) ve Leguminosae 59 takson (% 6,0). En zengin cins Veronica L.. ikincisi Campanula L. (15 takson). ve üçüncüsü ise Geranium L. (13 takson)'dır. Taksonların. fitocoğrafık bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: Avrupa-Sibi rya % 48,2. lran-Turan % 3.5. Akdeniz % 1.9 ve coğrafi bölgesi bilinmeyenler veya birden fazla bölgede yayılış gösterenler % 46.4'tür. Taksonların hayat formlarına dağılımı ve oranları sırasıyla şöyledir: hemikriptofit 359 (% 36.3). kriptofıt 272 (% 27,5), terofit 162 (% 16.4). kamefıt 130 (% 13.1). fanerofit 63 (% 6.4) ve parazit 4 (% 0.4). Endemizm oranı % 2,3 (23 takson)'tür. IUCN tehlike kategorilerine göre 73 taksonun tehlike durumu değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTübitaken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectBiosphere Reserveen_US
dc.subjectBorçkaen_US
dc.subjectCamilien_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectLesser Caucasusen_US
dc.titleFlora of the Camili biosphere reserve area (Borçka, Artvin, Turkey)en_US
dc.title.alternativeCamili biosfer rezerv alanının (Borçka, Artvin, Türkiye) florasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR25282en_US
dc.authoridTR3396en_US
dc.authoridTR154380en_US
dc.authoridTR129267en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record