Show simple item record

dc.contributor.authorEminağaoğlu, Özgür
dc.contributor.authorYüksek, Turan
dc.contributor.authorGümüş, Selçuk
dc.contributor.authorKurdoğlu, Oğuz
dc.contributor.authorEraydın, Sıtkı
dc.date.accessioned2015-05-21T07:14:34Z
dc.date.available2015-05-21T07:14:34Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.citationKaragöl (Borçka-Artvin) Tabiat Parkı ve Yakın Çevresinin Flora ve Vejetasyonu, "TÜBİTAK ", 7.2004 - 7.2007 , Ö.Eminağaoğlu, S.Gümüş, O.Kurdoğlu, S.Eraydın
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/665
dc.description.abstractBorçka-Karagöl Tabiat Parkı ve çevresinin damarlı bitkiler florası ve vejetasyon yapısı 2003-2007 yılları arasında çalışılmıştır. Araştırma alanında; 110 familya ve 430 cinse ait toplam 963 takson kaydedilmiştir. Bu taksonların 926’ü Spermatophyta, 37’si Pteridophyta bölümüne aittir. Spermatophyta bölümünde, 7 takson Gymnospermae ve 919 takson Angiospermae’dir. Araştırma alanında en fazla taksona sahip beş familya sırasıyla Compositae 111 takson (%11.5), Gramineae 67 takson (%7.0), Rosaceae 59 takson (%6.1), Leguminosae 58 takson (%6.0) ve Scrophulariaceae 45 takson (%4.7). En fazla taksona sahip beş cins sırasıyla Veronica L. (15 takson), Campanula L. (15 takson), Geranium L. (13 takson), Trifolium L. (12 takson) ve Carex L. (12 takson)’dur. Taksonların, fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise şöyledir: Avrupa-Sibirya %48.9, İran-Turan %2.0, Akdeniz %2.0 ve coğrafi bölgesi bilinmeyenler ve birden fazla bölgede yayılış gösterenler %47.1’dir. Taksonların hayat formlarına dağılımı ve oranları sırasıyla şöyledir: hemikriptofit 342 (%35.5), kriptofit 268 (%27.8), terofit 158 (%16.4), kamefit 128 (%13.3), fanerofit 63 (%6.4) ve parazit 4 (%0.4). Endemizm oranı %1.1 (11 takson)’dur. IUCN tehlike kategorilerine göre 73 taksonun tehlike durumu değerlendirilmiştir. Alanın vejetasyonu geleneksel Braun- Blanquet metoduna göre çalışılmıştır. 151 örneklik alan alınmıştır. Araştırma alanı Fago orientalis-Abietum nordmannianae Eminağaoğlu et Anşin (2002), Fago orientalis- Castaneetum sativae Vural (1987), Vaccinio arctostaphyli-Rhododendretum pontici Vural (1987), Thelipteri limbospermae-Alnetum barbato Quezel et al. (1980), Vaccinio myrtilli- Rhododendretum caucasici Vural et Güner (1987), Agrostio lazicae-Sibbaldietum parviflorae Vural (1987), Stachyo macranthae-Polygonetum carnei Vural (1987), Gentiano pyrenaicae- Nardetum strictae Vural (1987) ve Equiseto ramosissimo-Polygonetum amphibii Eminağaoğlu (2002) birlikleriyle temsil edilmektedir. Araştırma alanındaki bitki birliklerine ilişkin vejetasyon tabloları ve toprak analiz sonuçları verilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe vascular flora and vegetation of the Borçka-Karagöl Nature Park and its environs (Borçka, Artvin, Turkey) was assessed between 2003 and 2007.In the area under review, 963 taxa belonging to 430 genera and 110 families were identified. Of the 963 taxa, 37 Pteridophytes and 926 Spermatophytes were detected. Spermatophytes also contained 7 Gymnospermae and 919 Angiospermae taxa. The richest 5 families are Compositae with 111 taxa (11.5%), Gramineae with 67 taxa (7.0%), Rosaceae with 59 taxa (6.1%), Leguminosae with 58 taxa (6.0%), Scrophulariaceae with 45 taxan (4.7%). The richest 5 genus is Veronica L. (15 taxa), Campanula L. (15 taxa), Geranium L. (13 taxa), Trifolium L. (12 taxa), and Carex L. (12 taxa). The rates of taxa included in certain phytogeographical regions were as follows: 48.9% Euro-Siberian, 2.0% Irano-Turanian, 2.0% Mediterranean, and 47.1% multi- regional or of unknown phytogeographic origin. The life form spectrum of the taxon was as follows: hemicryptophytes 342 (35.5%), cryptophytes 268 (27.8%), therophytes 158 (16.4%), chamaephytes 128 (13.3%), phanerophytes 63 (6.4%) and vasicular parasite 4 (0.4%). The endemism ratio is 1.1% (11 taxa). Threat categories were proposed for 73 taxa according to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List Categories. The vegetation of the study area has been studied according to the traditional Braun-Blanquet approach. A total of 151 quadrat were taken. In the area under review, the vegetation is represented by Fago orientalis-Abietum nordmannianae Eminağaoğlu et Anşin (2002), Fago orientalis-Castaneetum sativae Vural (1987), Vaccinio arctostaphyli- Rhododendretum pontici Vural (1987), Thelipteri limbospermae-Alnetum barbato Quezel et al. (1980), Vaccinio myrtilli-Rhododendretum caucasici Vural et Güner (1987), Agrostio lazicae-Sibbaldietum parviflorae Vural (1987), Stachyo macranthae-Polygonetum carnei Vural (1987), Gentiano pyrenaicae-Nardetum strictae Vural (1987) and Equiseto ramosissimo-Polygonetum amphibii Eminağaoğlu (2002). The distribution of the associations in the investigation area and their brief ecologies are provided. Some soil samples taken from various plots representing different plant associations were analysed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFloraen_US
dc.subjectVejetasyonen_US
dc.subjectVejetasyon Haritasıen_US
dc.subjectBorçkaen_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectKolşiken_US
dc.subjectVegetationen_US
dc.subjectVegetation Mappingen_US
dc.titleBorçka-Karagöl tabiat parkı ve çevresinin flora ve vejetasyonuen_US
dc.title.alternativeThe flora and vegetation of Borçka-Karagöl nature park and its close environsen_US
dc.typeprojecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR25282en_US
dc.authoridTR20947en_US
dc.authoridTR45057en_US
dc.authoridTR129268en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record