Show simple item record

dc.contributor.authorBıyık, Cemal
dc.contributor.authorAcar, Hafız Hulusi
dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.date.accessioned2015-05-21T11:17:49Z
dc.date.available2015-05-21T11:17:49Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/681
dc.description.abstractÜlkemizdeki orman alanları, her geçen gün azalmaktadır. Buna karşılık, odun hammaddesi olarak binlerce kullanım alanına kaynak teşkil eden ormanların değeri ise her gün daha da artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, yenilenebilen bu doğal kaynağın sınırlandırılması işlemi, yani kadastrosu hemen hemen tamamlanmış durumdadır. Orman kadastrosu, dar anlamda ormanların hukuki ve geometrik durumlarının tespiti ile, sınırlaması kesinleşen ormanların tapuya tescil edilmesidir. Orman kadastro işlerinin yapılması 6831 sayılı "Orman Kanunu"na göre Orman Kadastro Komisyonları'na verilmiştir. Komisyonların çalışmaya başlamasından günümüze kadar geçen 58 yılda, ormanlarımızın sadece %60’ının kadastrosu tamamlanabilmiştir. Orman kadastrosunu gerçekleştirecek olan Orman Kadastro Komisyonları'nın kuruluş şekli birçok kez değiştirilmiştir. Bugüne kadar sağlıklı bir yapıya ve çalışma temposuna ulaşamayan Orman Kadastro Komisyonları teorik ve pratik anlamda birçok problemlere sahiptir. Bu çalışmada, mevcut problemler ortaya konularak araştırılmış ve sonuç olarak; komisyon sayısının yetersiz olduğu, teorik ve teknik konularda eksik olduğu, kadastroda çalışan elemanların maddi ve manevi nedenlerle isteksiz olup meslek camiasında kadastro komisyonlarının sürgün yeri niteliğinde görüldüğü, siyasi ve toplumsal baskıların olduğu vs. tesbit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn Turkey, forest areas are decreasing every day. On the other hand, being a wood product and the source of countless usage areas, the value of forest increases more and more. Delineation of forest areas, known as forest cadastre, are completed in developed countries. In general, with fprest cadastre the geometrical and legal status of forests are determined and registered in Land Title. Forest cadastre are carried out by Forest Cadastre Comissions according to the Forest Low 6831. Until today, only 60% of forest cadastre have been completed in 58 years from the start of forest cadastre work. The organization of Forest Cadastre Comissions have undergone various changes. Forest Cadastre Comissions have long suffered from many organizational and practical problems. In this study, current problems of Forest Cadastre Comissions are identified and examined. In result,, insufficient number of comissions, lack of theoretical and practical background and low motivation ot working personnal, and political and public pressure on the works of Forest Cadastre Comissions were identified as the main problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords Available]en_US
dc.titleOrman kadastro komisyonlarıen_US
dc.title.alternativeForest cadastre comissionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR2142en_US
dc.authoridTR8504en_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record