Show simple item record

dc.contributor.authorBıyık, Cemal
dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.date.accessioned2015-05-22T07:46:50Z
dc.date.available2015-05-22T07:46:50Z
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/708
dc.description.abstractÜlkemiz, Aralık 1999 tarihinde Avrupa Birliği (AB)’ne aday ülke olarak kabul edilmiş ve buna bağlı olarak da tüm sektörlerinde reform ve uyum çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar, Tapu Kadastro sektöründe de sürdürülmektedir. Bu bildiride, kentsel ve kırsal alan düzenlemelerinden, vergilendirmeye; istatistikten mühendislik ve yatırım projelerine kadar bir çok uygulamanın temelini oluşturan tapu ve kadastro bilgilerinden hareketle, Türk kadastro sisteminin, AB üye ülkeleriyle kıyaslanması ve statüsünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 15 üye ülkenin kadastro sistemleri içerik açısından Türkiye kadastrosu ile karşılaştırılmıştır. Neticede, Türkiye ve AB üye ülkelerinin, “kadastro” birimlerinin cevapladığı “kim?”” nasıl?” soruları ile “arazi kaydı” birimlerinin cevapladığı “nerede?” “ne kadar?” sorularını da kapsayacak şekilde büyük oranda örtüştüğü, detay bilgilerinde ise hem AB üye ülkelerinin kendi aralarında hem de Türkiye ile bu ülkeler arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractTurkey was adopted as a candidate country to the European Union in December, 1999 and whereby in its all sectors, reform and adaptation works were started. These works have also been maintained in the land registry and cadastre sector. In this paper, according to land registry and cadastre information forming fundamental of a lot of applications from land re-adjustment to taxation and from statistic to enginnering and investment projects, comparing with the EU member countires and defining the status of Turkish cadastral system have been aimed. In this context, Turkish cadastre has been compared with cadastral systems of 15 member countries in point of content. Consequently, it has been determined that Turkey and the EU member countries have had similarities from most aspects including “cadastre” answering the questions “who?” “how?” and ”land registration” answering the questions “where?” “how much?” and also that there are differences both among the EU member countries and between Turkey and the EU member countries concerning detail informationen_US
dc.language10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayıen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectTapu ve Kadastro Bilgilerien_US
dc.subjectTürk Kadastro Sistemien_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectLand Registry and Cadastre Informationen_US
dc.subjectTurkish Cadastral Systemen_US
dc.titleTürk kadastro sisteminin içerik açısından ab üye ülkeleriyle karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparing Turkİsh cadastral system with the eu member countries in point of contenten_US
dc.title.alternative10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR2142en_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record