Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Ayşe
dc.contributor.authorBıyık, Cemal
dc.date.accessioned2015-05-22T07:47:04Z
dc.date.available2015-05-22T07:47:04Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/710
dc.description.abstractTürkiye, 1999 yılında Avrupa Birliği’ne (AB) adaylığının kabul edilmesi ile birlikte, tüm sektörlerde, yeni bir oluşum ve çağdaşlaşma yolunda, reformlar ve radikal değişiklikler içeren uzun bir uyum sürecine girmiştir. Böylesi önemli bir süreçten, kalkınmanın temeli olan yatırım projelerinin altlığını oluşturan ve insan-toprak ilişkilerini düzenleyen tapu-kadastro sektörünün etkilenmesi kaçınılmazdır. Söz konusu etkilenmenin boyutunun belirlenmesinde, AB’nin arazi kaydı ve kadastro kavramına yaklaşımının ve bu yaklaşım içerisinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada müktesebatın, arazi kaydı ve kadastro açısından irdelenmesi, AB bünyesindeki konuyla ilgili çalışma ve etkinliklerin incelenmesi ve bu bağlamda Türkiye kadastrosunun değerlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca, 2002 yılında tüm Birlik ülkelerinin katılımıyla oluşturulan “Avrupa Birliği’nde Kadastro Deklarasyonu” incelenerek, Türkiye kadastrosunun, bu Deklarasyon bağlamında irdelenmesi amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractTurkey entered to a long accession process including reforms and radical changes in the road of modernization and a new formation in all sectors together with acceptance of its own candidacy to the European Union (EU) in 1999. It is inevitable that the land registration and cadastre sector, arranging human-land relationships and constituting the base of investment projects which is the foundation of development, has been affected from such an important process. In definition of dimension of being affected mentioned above, the approach to land registration and cadastre concepts of the EU and the determination the status of Turkey in this approach are of great importance. So in this study, it is planned the examining the Acquis Communautaire in terms of land registration and cadastre, the investigation of activities and studies related to this topic in the structure of the EU and the evaluation of Turkey in this context. Besides, it is aimed that Turkish cadastre has been discussed in the context of mentioned Declaration by examining “The Declaration of the Cadastre in the European Union” constituted with participation of all the EU countries in 2002.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa Birliğien_US
dc.subjectAB’ye Uyum Sürecien_US
dc.subjectArazi Kaydı ve Kadastroen_US
dc.subjectThe European Unionen_US
dc.subjectAccession Process to the EUen_US
dc.subjectLand Registration and Cadastreen_US
dc.subjectCadastre and the EUen_US
dc.titleAvrupa Birliği’nin kadastro kavramına yaklaşımı ve Türkiye değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeApproach to cadastre concept by the European Union and the evaluation of Turkeyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR118795en_US
dc.authoridTR2142en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuz, Ayşeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record