Show simple item record

dc.contributor.authorAkıncı, Halil
dc.contributor.authorCömert, Çetin
dc.date.accessioned2015-05-22T09:52:04Z
dc.date.available2015-05-22T09:52:04Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/741
dc.description.abstractGünümüz uygulamalarının veri ihtiyacı, tek bir kurum tarafından karşılanamamaktadır. Başta acil durum yönetimi ve afet yönetimi olmak üzere, çölleşmeyi izleme, su kaynakları yönetimi, tarımsal faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi, kentleşmenin izlenmesi gibi birçok uygulamayı gerçekleştirebilmek için farklı kurumlar tarafından üretilen konumsal verilere ihtiyaç duymaktayız. Sözkonusu uygulamaların konumsal veri ihtiyaçlarının, ancak farklı kurum ya da taraflar arasında etkin bir işbirliği ile karşılanabileceği ortadadır. Türkiye’de kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve konumsal veri ile iş yapan diğer kesimler arasında birlikte işlerliği sağlayacak olan ve “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)” olarak adlandırılan Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA) ile ilgili çalışmalar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir. TUCBS’nin, Avrupa Birliği Konumsal Veri Altyapısı’na sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesi için INSPIRE Direktifi’ne ve INSPIRE Uygulama Esasları’na uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada INSPIRE Teknik Mimarisi ele alınacak ve TUCBS’nin gerçekleştirilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak açıklanacaktır.en_US
dc.description.abstractThe data needs of today’s applications could not be met by a single institution. Spatial data generated by different state organizations are required to implement applications such as emergency management, disaster management, monitoring the desertification, water resources management, organization and management of agricultural activities, and monitoring the urbanization. The needs of spatial data to be used for these applications could only be met by an effective cooperation among different parties or organizations. In Turkey, works related to the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) which is called Turkish National Geographic Information System (TNGIS) which would enable interoperability among state organizations, private sector, local governments, universities and all others which somehow work with spatial data are implemented under the responsibility of the General Directorate of Land Registry and Cadastre. In order to integrate TNGIS to European Spatial Data Infrastructure, TNGIS must be developed in accordance with INSPIRE Directive and INSPIRE Implementation Rules. Therefore, in this study INSPIRE Technical Architecture will be discussed, and furthermore issues to be considered at the stage of the implementation efforts of TNGIS will also be explained in detail.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBirlikte İşlerliken_US
dc.subjectUlusal Konumsal Veri Altyapısıen_US
dc.subjectTUCBSen_US
dc.subjectCBS Portalıen_US
dc.subjectInteroperabilityen_US
dc.subjectNational Spatial Data Infrastructureen_US
dc.subjectTNGISen_US
dc.subjectGIS Portalen_US
dc.titleTUCBS ve INSPRE teknik mimarisien_US
dc.title.alternativeTNGIS and INSPIRE technıcal archıtectureen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR105319en_US
dc.authoridTR1340en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record