Show simple item record

dc.contributor.authorTurgut, Hilal
dc.date.accessioned2015-05-25T06:41:49Z
dc.date.available2015-05-25T06:41:49Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/767
dc.description.abstractHızla değişen ve kalıcı olmayan bahçe tasarımları göçebe hayattan yerleşik hayata geçen Türk toplumunun değişim süreci için önemli ipuçları verebilirdi. Ancak değerlendirme yapılabilecek bahçe örnekleri çok az bulunmakta ve olanların da değişime uğrayıp uğramadıkları net olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada; farklı sanat akımları ile tanışmış olan, çoğunun varlığını ancak kitaplardan bildiğimiz tarihi Türk Bahçelerinin havuz detaylarının incelenerek Türk bahçe kültürü hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, ağırlıklı olarak son tanık olan Sedad Hakkı Eldem’in kaynakları Türk dünyasının önemli sanat kollarından olan tarihi belge niteliği taşıyan minyatürler, gezgin notları, çeşitli rehber nitelikli kaynaklar incelenmiştir. Çalışmada minyatürlerin tercih edilme sebebi, minyatürlerin ince ayrıntıların gösterildiği resimler olmasının yanı sıra Türk resminden önce minyatür sanat örneklerinin var olması ve arşiv niteliğinde çalışmalar olarak değerlendirilebilmesidir. Minyatürde görünümden çok fikir ve gerçeklik ön plandadır. Çalışmanın sonucunda bundan sonra yapılacak Türk Bahçesi çalışmaları için daha detaylı bir bakış açısı ortaya konulması umut edilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe fast changes and non-permanent designs in Historical Turkish gardening could have given us important hints about the process of how nomadic Turkish people transformed into the settled life. But there are few samples of these designs to know if they underwent any changes. This study aims at giving information about the pool structures in the historical Turkish gardens, which are closely related to the Turkish culture. In doing so, the study examines the works of Sedad Hakki Eldem, together with miniatures, travel notes and various guiding notes. The reason why miniatures are chosen is because they are not only the pictures which give details but they were also existing in Turkish culture before the painting was used, so that miniatures could be evaluated as archives. In miniatures, idea and realism are more important rather than the look. As a result of this work, we expect to have a more detailed understanding of Turkish gardens for future use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKarabük Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Bahçelerien_US
dc.subjectHavuzlaren_US
dc.subjectSu Yapılarıen_US
dc.subjectMinyatüren_US
dc.subjectSadabaden_US
dc.subjectTurkish Gardensen_US
dc.subjectPoolsen_US
dc.subjectWater Structuresen_US
dc.subjectMiniatureen_US
dc.titleTarihi Türk bahçelerinde havuz yapılarıen_US
dc.title.alternativeThe pool structures in historical Turkish gardensen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR29701en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTurgut, Hilalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record