Show simple item record

dc.contributor.authorÖndeş, Turan
dc.contributor.authorArdıç, Muhammed
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.contributor.authorKayacan, Bekir
dc.date.accessioned2015-06-11T07:08:14Z
dc.date.available2015-06-11T07:08:14Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.citationÖndeş, T., Ardıç, M., Öztürk, A., Kayacan, B., 2010. Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I , Sayfa: 247-258.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/860
dc.description.abstractGünümüz işletmeleri değişen maliyet yapıları ve artan talep karşısında pazarda sürdürülebilir bir rekabet sağlayabilmede zorlanır hale gelmiştir. Bu yüzden geleneksel maliyet sistemleri sorgulanmaya başlanmış ve rekabetçi piyasada bu sistemlerin yöneticilerin kararlarına yeterli ölçüde katkı sağlayamadığı görülmüştür. Ülkemizde Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Orman İşletmeleri, 1980’li yılların sonlarından itibaren gümrük birliği, ithalat rejimi vb. alanlarda meydana gelen değişmeler sonucunda, rekabetin giderek arttığı bir piyasayla karşı karşıya kalmıştır. Bu süreçte, hangi maliyetle olursa olsun üretim yapma anlayışının hâkim olduğu DOİ’lerin maliyetlerinin minimize edilmesi hedefi, bütçe hazırlığı ve özellikle maliyet bedelinin hesaplanmasında dikkate alınan standartlar açısından önemli bir unsur olarak öne çıkmıştır. Bu çalışmada, stratejik maliyet yönetimi aracı olarak Hedef Maliyetleme yöntemi teorik olarak ele alınmakta ve bu yöntemin DOİ’lerde uygulanabilirliği irdelenmektedir.en_US
dc.description.abstractToday’s enterprises are facing difficulties in achieving sustainable competition in the market owing to the changing cost structures and increasing demand. This is essentially why the traditional cost systems are questioned and revised. It is now realized that the traditional systems cannot adequately contribute to managerial decisions in the competitive market environment. In Turkey, State Forest Enterprises (SFE’s) are encountering competitive markets since the end of 1980s as a result of change in customs union, import regime, etc. In this process, aim of minimizing the costs of SFE’s whose strategy is to make production at any cost has become an important factor on preparing budgets and calculating costs. This study evaluates the Target Costing Method as a tool of strategic cost management and its applicability in SFE’s.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHedef Maliyetleme Yöntemien_US
dc.subjectStratejik Maliyet Yönetimien_US
dc.subjectDevlet Orman İşletmelerien_US
dc.subjectTarget Costing Methoden_US
dc.subjectStrategic Cost Managementen_US
dc.subjectState Forest Enterpriseen_US
dc.titleStratejik maliyet yönetim aracı olarak hedef maliyetleme ve devlet orman işletmelerinde uygulanabilirliğien_US
dc.title.alternativeTarget costing as a tool of strategic cost management and its practicability in state forest enterprisesen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 1)en_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR1960en_US
dc.authoridTR119183en_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.authoridTR126428en_US
dc.identifier.volume1
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record