Show simple item record

dc.contributor.authorDikilitaş, Kemal
dc.contributor.authorÖztürk, Atakan
dc.date.accessioned2015-06-11T07:09:05Z
dc.date.available2015-06-11T07:09:05Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.citationDİKİLİTAŞ, K., ÖZTÜRK, A., Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde Ladin Emvali Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Öneriler, Ladin Sempzoyumu, 20-22 Ekim 2005, Bildiriler Kitabı II. Cilt, 635-644, Trabzon, 2005 [Sözel Sunumluk Bildiri].en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/865
dc.description.abstractÜlkemizde devlet onnnan işletmelerinin sürdürülebilirlik anlayışı içinde topluma mal ve hizmet sunabilmeleri için, diğer işlevler yanında pazarlama işlevine de gereken önemi vennneleri gerekmektedir. Bu bildiride, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı devlet orman işletmelerinde yürütülmekte olan pazarlama faaliyetleri kapsamında, özellikle işletme çevresinden kaynaklanan başlıca sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve bu sorunlann çözümüne yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractMarketing function is very important for state forestıy enterprises produdng forest goods and services for the sodety.In this paper the marketing problems of state forest enterprises of Artvin Forestıy Regional Directorate was investigated and some suggestions were done to solve the marketing problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtvin Forestry Regional Directorateen_US
dc.subjectArtvin OBMen_US
dc.subjectOrman Ürünlerien_US
dc.subjectPazarlama Sorunlarıen_US
dc.subjectForest Goodsen_US
dc.subjectMarketing Problemsen_US
dc.titleArtvin orman bölge müdürlüğünde ladin emvali pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.title.alternativeMarketıng problems and their solutions in Artvin forestry regional directorateen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR18779en_US
dc.relation.publicationcategoryKategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthor[0-Belirlenecek]en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record