Show simple item record

dc.contributor.authorSümertaş, Burhan
dc.date.accessioned2015-07-13T13:17:20Z
dc.date.available2015-07-13T13:17:20Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/888
dc.description.abstractBu yazı ders kitapları üzerine bir incelemenin ürünü olup İlköğretim Din Kültürü ve Ahlilk Bilgisi ders kitaplarındaki ayet mealJerini kapsamaktadu. Çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı ders kitaplarını temel almaktadır . Bu makalenin amacı eğitim otoritelerinin konuya dikkatlerini çekmektir. Makalede çeviri hata­ larından ziyade mefhumun net aktarılıp aktarılmadığı üzerinde durulmuştur . Ders kitapları öğrenciler tarafından anlaşılması zor olan bir hayli ayet çevirisi içermektedir. Makalede öğrencilerin anlamayacakları d üşünülen meallere alter­ natifler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis writing is the product of an observation intended for the course books and it includes the translations of Quranic verses which used in religious culture and moral knowledge course books of primary education. The study bases on the course books published by Ministry of Education. The aim of this essay is to pay attention to authorities of education. in this article, rather than the translating rnistakes, it's concentrated on that the concept transferred clearly whether or not. The course books contain a great number of translations of Quranic verses which aren't understood by students. The translations which we consider the students can't absorb we introduced with our suggestions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisher[y.y.]en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuranen_US
dc.subjectAyeten_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectVerseen_US
dc.titleİlkögretim din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında kullanılan ayet çevirilerinin anlaşılması­en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDinbilimleri Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR32152en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSümertaş, Burhanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record