Show simple item record

dc.contributor.authorSümertaş, Burhan
dc.date.accessioned2015-07-13T13:17:41Z
dc.date.available2015-07-13T13:17:41Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/891
dc.description.abstractM.i.verdf ve en-Nüket ve'l-Uyıın Adlı Tefsiri isimli bu çalışmada Maverdi'nin hayatı (364-450/974-1058) ve tefsiri çeşitli yönleriyle incelendi. Bu makalenin amacı el­ Maverdi ve tefsirinin tanıtımı ile onun Kur'an'ı yorumlama metodunun anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Maverdi Türkiye'de özellikle el-Ahk.i.mü's-Sult.i.niyye ve Edebü'd­ Düny.i. ve'd-Dfn isimli eserleriyle tanınmaktadır. Maverdi sadece bir din alimi olarak değil, aynı zamanda ünlü bir hukukçu, bürokrat ve teorisyen olarak da görevlerde bulunmuştur . Bu özellikleri, onun eserlerine de yansımıştır. en-Nüket ve'! Uyun isimli tefsir, Kur'an araştırmacılarının temel kaynaklarından birisi durumundadıren_US
dc.description.abstractIn this article titled M.i.wardf And His Commentaıy al-Nukat wa'l-Uyıın, Mawardi's life (364-450/974-1058) and his commentary are examinated from the different aspects. The aim of this article is to help to introduce the Mawardi and his commentary. In addition to, other aim is help to understand the el-Mawardi's methods of Quranic interpretation. Mawardi was known in Turkey by means of his works are named Al-Ahk.i.mu' s-Sultaniyyah and Adabu'-Dunyii wa'd-Din. Not only Mawardi was scientist of theology, but also he undertaked a lot of missions as a jurist, bureaucrat and theorist. Theese properties are looked clearly in his works. The commentary titled al-Nukat wa'l-Uyun is one of the basic works for Quranic commentators.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaverdien_US
dc.subjectKuranen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.titleMaverdi ve en-nüket ve'l-uyün adlı tefsirien_US
dc.title.alternativeMawardi and his commentary al-nukat wa'l­en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.authoridTR32152en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSümertaş, Burhanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record