Show simple item record

dc.contributor.authorEryılmaz, Hasan
dc.date.accessioned2015-07-20T08:27:43Z
dc.date.available2015-07-20T08:27:43Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationEryılmaz, H . (2014). Petkim atıksuyundan kaprolaktam geri kazanımında uygulanmış özgün bir metot. Journal of the Institute of Science and Technology , 4 (1) , 37-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/7937/384745
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/924
dc.description.abstractTürkiye’deki sentetik iplik sanayi; PP, PES, akrilik gibi iplik türleri yanında, naylon-6 iplik de üretmektedir. Bu iplik, tekstil sanayinde ve özellikle de balık ağları yapımında kullanılmaktadır. Naylon-6’nın hammaddesi monomer kaprolaktamdır. Yerli iplik üreticilerinin hammadde ihtiyacını karşılamak için, Petkim 1976’da kaprolaktam fabrikasını kurup işletmeye almıştır. Bu fabrikadan çıkan 5 tür atıksuda, geri kazanılamayan önemli bir miktar kaprolaktam da bulunmakta, ekonomik kayıp ve çevre kirliliği oluşturmakta idi. Aşağıdaki orijinal metot, bu atıksulardan kaprolaktam geri kazanmak için Laksan A.Ş.’de geliştirilmiş; başta kaprolaktam ve naylon-6 geri kazanma tesisi, daha sonra naylon teknik iplik üretme tesisi olan Laksan’da endüstriyel olarak uygulanmıştır. Bu metotda, kaprolaktamlı Petkim atık çözeltisi, önce sanayi tuzu (NaCl) ile doyurulmuş; sonra kesikli metotda 3 kademede toplam üç kat benzen ile ekstrakte edilmiş; yaklaşık on yıl sonra devreye alınan tek kademeli, sürekli (kesiksiz) ve daha verimli metotta da, ters akımla çalışan dik kolonda, sadece eşit hacimde benzen ile ekstrakte edilmiştir. Laktamdan distilasyonla ayrılan benzen, yeni ekstraksiyonlarda; açık havada havuzlarda atık çözeltinin buharlaşmasıyla kristallenen tuz da, yeni gelen Petkim atık çözeltilerinin tuzla doyurulmasında, tekrar kullanılmışlardır.en_US
dc.description.abstractSynthetic Yarn Industries of Türkiye produce materials including PP, PES, acrylic and nylon-6 type yarns. Of these materials, Nylon -6 yarn is used in textiles and specifically in fish-net productions. In 1970’s there was an increasing demand for Nylon-6 in native nylon producers in Turkey. In order to meet these demands in 1976, Petkim built a factory and started to produce monomer caprolactam which is the raw material of Nylon-6. In this factory, there were five different waste water solitions that carry significant amount of unrecovered caprolactam which creates environmental pollution as well as economical lost. In order to recover caprolactam, the following method has been developed and applied to the PETKİM waste water at the Laksan recovery plant in Türkiye. First of all, PETKİM caprolactam waste water has been saturated with industrial salt (NaCl), and then extracted with benzene.At the beginning of the recovery process,these salty solutions were extracted totally threefold volume benzene in three-step batch method. After about ten years, the salty solutions were extracted with only equal volume benzene in a reverse current continuous column as a more improved one-step method. Benzene, separeted from caprolactam by distillation, was reused at the next extractions and NaCl, crystallized from saturated waste waters by open-air evaporation, was also reused at the next saturations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIğdır Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaprolaktamen_US
dc.subjectBenzenen_US
dc.subjectCaprolactamen_US
dc.subjectTuzen_US
dc.subjectEkstraksiyonen_US
dc.subjectDoyurmaen_US
dc.subjectBenzeneen_US
dc.subjectNaClen_US
dc.subjectExtractionen_US
dc.subjectSaturationen_US
dc.subjectRecoveryen_US
dc.titlePetkim atıksuyundan kaprolaktam geri kazanımında uygulanmış özgün bir metoten_US
dc.title.alternativeAn original and applied method for recovery of caprolactam from Petkim waste wateren_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
dc.departmentAÇÜ, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4909-6907en_US
dc.identifier.volume4
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage37
dc.identifier.endpage40
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorEryılmaz, Hasanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record