Now showing items 196-215 of 243

   Citation
   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü [1]
   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Köyceğiz Meslek Yüksekokulu,Ormancılık Bölümü [1]
   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü [1]
   Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu [1]
   Mühendislik Fakültesi [3]
   Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, [1]
   Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü [1]
   Nigde University, Science and Art Faculty, Department of Biology [1]
   Ondokuz Mayis University, Faculty of Engineering, Department of Geomatics Engineering [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü [1]
   Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü [1]
   Orman Fakültesi [26]
   Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü [1]
   Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yapı Mekaniği Anabilim Dal [1]
   Osmangazi University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü [1]
   Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü [1]