Now showing items 1-1 of 1

    • İlk müslüman nesillerin fazileti düşüncesi 

      Aydemir, Selahattin (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
      Vahyin nüzulüne ve hadîslerin vurûduna şahit olan sahâbe, onların öğrencileri tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn müslümanlar nezdinde on dört asırdır ilgi odağı olmuş ve kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Bu bağlamda “karn” ...