Now showing items 1-1 of 1

    • Son dönem osmanlı ulemasından gürcizâde ahmed efendi 

      Gür, Süleyman (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017)
      Gürcistan’dan göç edip Trabzon’un Of-Çaykara bölgesine yerleşen bir aileye mensup olan Gürcizâde Ahmed Efendi, Osmanlının son döneminde yetişen alimlerden biridir. Yöredeki hocalardan ilim tahsil etmiş, çeşitli medreselerde ...