Show simple item record

dc.contributor.authorAybar, Mustafa
dc.contributor.authorBilgin, Ayla
dc.contributor.authorSağlam, Bülent
dc.date.accessioned2015-11-18T14:08:44Z
dc.date.available2015-11-18T14:08:44Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.citationAYBAR, M., BİLGİN, A., SAĞLAM, B. (2015). Fitoremediasyon yöntemi ile topraktaki ağır metallerin giderimi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1-2), 59-65. ss.en_US
dc.identifier.urihttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/daced/article/view/5000139678/5000128037
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1027
dc.description.abstractGünümüzde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerin başında çevresel kirlilikler gelmektedir. Hayat standartlarının artması, kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve bunun yanında sanayinin gelişmesi ile birlikte oluşan atıklar çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstriyel faaliyetler sonucunda çevreye yayılan kirleticilerin giderilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin çoğunda ileri teknolojiler kullanılır. Bu ise yüksek yatırım ve işletme maliyetlerinin yanında yetişmiş eleman ihtiyacını da zorunlu kılar. Gelişmiş ülkeler bu olumsuz koşulları dikkate alarak son yıllarda diğerlerine nazaran daha çevre dostu bir arıtma sistemi olan fitoremediasyonu (bitkisel ıslah sistemleri) geliştirmişlerdir. Bitkisel ıslah olarak da bilinen fitoremediasyon ortamda bulunan kirleticilerin giderilmesinde veya etkisiz hale getirilmesinde çeşitli bitkilerin kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer ıslah teknolojileri ile karşılaştırıldığında fitoremediasyon; yerinde arıtım sağlaması, estetik açıdan memnun edici ve düşük maliyetli olması gibi avantajlara sahiptir. Hardal (Brassicajuncea), Kırmızı Yumak (Festucarubra), Karahindiba (Taraxacumofficinale) gibi hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri bünyelerinde tutup gaz formuna dönüştürerek doğaya saldıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, toprak kirliliğinin giderilmesinde kullanılabilecek fitoremediasyon teknolojisi, bitki türleri ve ülkemiz açısından uygulanabilirliği ortaya konulmaktadır.en_US
dc.description.abstractEnvironmental pollution is one of the most critical factors adversely affecting human health. Improvement in living standards, the rapid increase of urban populations, and widespread industrial production, all result in the generation of huge amounts of environment-polluting waste. Various methods are used to remove the pollutants generated by industrial activity but most of these methods require advanced technologies, involving a large financial investment and qualified personnel. Taking these costs and overheads into consideration, some economically developed countries have recently started working with phytoremediation (plantbased remediation) which, compared with the alternatives, is a much more environment-friendly waste treatment system. Also known as plant-based remediation, phytoremediation is defined as the use of various plants to stabilize or reduce contamination in the environment. Compared with other remediation technologies, phytoremediation offers the advantages of on-site treatment, aesthetic value, and low costs. Hyperaccumulators such as Indian Mustard (Brassica juncea), Red Fescue (Festucarubra), and Dandelion (Taraxacum officinale) are known to absorb heavy metals, releasing them into the atmosphere in the form of gas. This study examines phytoremediation technology, the plant species that could be used for this purpose, and the feasibility of using phytoremediation in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevresel Kirliliken_US
dc.subjectFitoremediasyonen_US
dc.subjectHiperakümülatören_US
dc.subjectEnvironmental Pollutionen_US
dc.subjectPhytoremediationen_US
dc.subjectHyperacommutatoren_US
dc.titleFitoremediasyon yöntemi ile topraktaki ağır metallerin giderimien_US
dc.title.alternativeRemoving heavy metals from the soil with phytoremediationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğal Afetler ve Çevre Dergisien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR220323en_US
dc.contributor.authorIDTR29489en_US
dc.contributor.authorIDTR35467en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record