Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Abdurrahman
dc.contributor.authorAbay, Gökhan
dc.date.accessioned2016-01-25T15:08:47Z
dc.date.available2016-01-25T15:08:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationŞahin, A., Abay, G., 2009. Gürgenli Dağı Karayosunu (Musci) Florasına Katkılar (Bayramören/Çankırı). "Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ", 10(2), 83-93,ss. (2009)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1036
dc.description.abstractBu çalışmada Gürgenli Dağı’nın karayosunu (Musci) florası sunulmaktadır. 2007–2008 yıllarında vejetasyo- nun değişik zamanlarında, araştırma alanı sınırları içerisindeki farklı lokalitelerden toplanan 442 karayosunu örneği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda 19 familyaya ait 45 cins ve 83 takson tanımlanmış- tır. Henderson tarafından benimsenen Türkiye kareleme sistemine göre, A2 karesi için yeni kare kaydı sayısı 2 (Schistidium rivulare ve Eurhynchiastrum pulchellum var. praecox)’dir. Ayrıca, 19 takson Çankırı karayosu- nu florası için ilk kez bildirilmiştir. Şu ana kadar yapılmış olan önceki ve son çalışmalar Çankırı ili sınırları içeri- sinde 153 karayosunu olduğunu göstermiştir. Çalışma alanındaki içerdiği takson sayısı bakımından en zengin familyalar ve alandaki toplam takson sayısına göre yüzde oranları şu şekildedir: Brachytheciaceae (17- % 20.5), Pottiaceae (14- % 16.9), Orthotrichaceae (9- % 10.9), Hypnaceae (9- % 10.9), Grimmiaceae (6- % 7.2), Amblystegiaceae (5- % 6.0).en_US
dc.description.abstractIn this study, the moss flora (Musci) of Gürgenli Mountain is presented. 442 moss samples collected from the different localities in the study area between 2007 and 2008 years were evaluated. At the end of the study, 83 taxa and 45 genera belonging to 19 families were determined. According to the Henderson’s sys- tem, the number of the new grid square record is 2 (Schistidium rivulare and Eurhynchiastrum pulchellum var. praecox). In addition, 19 taxa were reported for the first time for the moss flora of Çankırı. The former and the recent studies done up to now show that there are 153 mosses in the boundaries of Çankırı prov- ince. Families that have the highest taxa number in the study area and their percentages are shown below: Brachytheciaceae (17- % 20.5), Pottiaceae (14- % 16.9), Orthotrichaceae (9- % 10.9), Hypnaceae (9- % 10.9), Grimmiaceae (6- % 7.2), Amblystegiaceae (5- % 6.0).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBryophytaen_US
dc.subjectKarayosunu Florasıen_US
dc.subjectGürgenli Dağıen_US
dc.subjectÇankırıen_US
dc.subjectMoss Floraen_US
dc.subjectGürgenli Mountainen_US
dc.titleGürgenli Dağı Karayosunu (Musci) Florasına Katkılar (Bayramören/Çankırı)en_US
dc.title.alternativeContributions to the Moss Flora (Musci) of Gürgenli Mountain (Bayramören/Çankırı)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR26712en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record