Show simple item record

dc.contributor.authorYüksek, Filiz
dc.contributor.authorKüçük, Mehmet
dc.contributor.authorYüksel Erdoğan, Esin
dc.contributor.authorGüner, Sinan
dc.date.accessioned2016-01-26T14:14:19Z
dc.date.available2016-01-26T14:14:19Z
dc.date.issued2010-05
dc.identifier.citationYüksek, F., Küçük, M., Yüksel, E.E., Güner, S., Artvin Merkez Seyitler Köyünde Erozyon Kontrol Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmasının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi ", 3, 973-980, (2010)en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1046
dc.description.abstractBu çalışmada; Artvin Merkez Seyitler Köyünde fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ile yapılan ağaçlandırma çalışmasının toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla birbirine komşu olan Fıstık çamı ağaçlandırma sahası ve Meşe baltalığı sahasının her birinde üç tekrarlı olmak üzere toplam 6 deneme alanı alınmıştır. Her bir deneme alanında bulunan üç örnekleme noktasından ve iki derinlik kademesinden (0-10 ve 10-30 cm) bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri alınmıştır. Alınan toprak örnekleri üzerinde tekstür, pH, organik madde, hacim ağırlığı, tane yoğunluğu, gözeneklilik, kök miktarı, ince kısım, iskelet kısmı ve geçirgenlik belirlenmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarının toprak özelliklerine etkisi varyans analizi ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yapılan ağaçlandırma çalışmasının 0-10 cm derinlik kademesinde toprağın tekstür, hacim ağırlığı, tane yoğunluğu, ince kısım ve iskelet miktarını; 10-30 cm derinlik kademesinde ise tekstür, tane yoğunluğu, iskelet miktarı, ince kısım ve organik madde miktarlarını değiştirdiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study; the effects of Pinus pinea afforestation on some soil properties were investigated in Seyitler Village, Artvin. For this purpose, Total six plots were arranged with three replications in each afforestrated land and its adjacent quercus coppice. Disturbed and undisturbed soil samples were taken at two depth ( 0–10 cm and 10-30 cm) in three sample points in each plot. Soil texture, pH, organic matter, bulk density, particle density, total porosity, saturated hydraulic conductivity, root ratio, percentage of soil particle >2 mm and percentage of soil particle <2 mm have been analyzed on soil samples.The effects of afforestraton on soil properties were tested using analysis of variance. As a result afforestation studies were influenced soil texture, bulk density, skeleton contents, fine fragment contents, particle density in 0-10 cm soil depth and texture, particle density, skeleton contents, fine fragment contents, soil organic matter in 10-30 cm soil depth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğaçlandırmaen_US
dc.subjectPinus Pinea L.en_US
dc.subjectArtvinen_US
dc.subjectErozyon Kontrolüen_US
dc.subjectToprak Özelliklerien_US
dc.subjectAfforestationen_US
dc.subjectErosion Controlen_US
dc.subjectSoil Propertiesen_US
dc.titleArtvin Merkez Seyitler Köyü'nde erozyon kontrol amaçlı yapılan ağaçlandırma çalışmasının bazı toprak özelliklerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of afforestation for erosion control on some soil properties in Seyitler Village ,Artvinen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalIII. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR121142en_US
dc.contributor.authorIDTR120556en_US
dc.contributor.authorIDTR22870en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage973en_US
dc.identifier.endpage980en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record