Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktürk, Temel
dc.contributor.authorEyüboğlu, Bilal
dc.date.accessioned2014-07-03T07:01:25Z
dc.date.available2014-07-03T07:01:25Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011
dc.identifier.citationEyüboğlu, Bilal (2011). Gümüşhane ili Torul ilçesi ormanlık alanlarında zarar yapan IPS sexdentatus'un zararı,biyolojisi ve mücadelsi üzerine araştırmalar . Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Artvin : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/105
dc.description.abstractBu çalışma, Gümüşhane İli Torul İlçesi Ormanlık Alanlarında Zarar Yapan Ips sexdentatus'un Zararı, Biyolojisi ve Mücadelesini belirlemek amacıyla 2009-2010 yılında yürütülmüştür. Torul İlçesi Sarıçam meşçerelerinde yıl boyunca yapılan taramalar sonucu zararlının yoğun olarak görüldüğü bölmelerde, 11 deneme alanı alınmıştır. Deneme alanlarına, ergin uçuş dönemini ve populasyon yoğunluğunu belirlemek için 32 adet feromon tuzağı asılmış ve 11 adet tuzak ağacı tesis edilmiştir. Deneme alanlarındaki böcekli ağaçlar, tuzak ağaçları ve feromon tuzakları periyodik olarak izlenmiş ve böceğin gelişim safhaları gözlenmiştir. Bu gözlemler ile araştırmacıların Ips sexdentatus'un morfolojisi ve biyolojisi üzerindeki gözlemleri karşılaştırılmıştır. Tuzak ağaçlarında balta ve kabuk soyma aparatı ile kabuk soyumları yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalarda çalışma alanında Ips sexdentatus'un düşmanları olan Thanasimus formicarius (L.) ve Rhizophagus depressus (F.)'a rastlanmıştır. Bu zararlıyla yapılan mücadele çalışmalarında, feromon tuzaklarıyla yakalanan erginlerin, tuzak ağaçlarında yakalanan erginlerden sayıca fazla olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde mekanik mücadelede kullandığımız kabuk soyumunda; makine ile yapılan soyumun, balta ile yapılan soyumdan daha etkili olmuştur. Balta ile yapılan kabuk soyumunda ergin böceklerin % 40,73'ü, larvaların %36,27'si ve pupaların %36,92'si ölmesine karşılık, makine ile yapılan kabuk soyumda ergin böceklerin % 72,43'ü, larvaların % 69'u ve pupaların % 67,17'si ölmüştüren_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine damage, biology and control of Ips sexdentatus, in forest areas in Gümüşhane province Torul Country in 2009-2010. Eleven different trial areas were selected in Torul region, where are Scots pine stands throughout the year as a result of the scans. In order to determine adult flight period and population density, 32 pheromone were hung and 11 trap tree. Insects trees, trees trap and pheromone traps in the trial areas were monitored periodically and stages of insect development has been observed. Barks were peeled with axes and shell apparatus and results were evaluated. In this study, Thanasimus formicarius (L.) and Rhizophagus depressus (F.) 's, the enemies of Ips sexdentatus were found. It was determined that insects trapped by pheromone were more than trap trees. In the same way, it was found that peeing with machine more effective than hatchet peeling. In peeling with ax, 40,73% of adults, 36,27 % of larvae and 36,92 % pupae died, while peeling with machine, 72,43% of adults, 69 % of larvae and 67,17 % pupae died.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherArtvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSarıçamen_US
dc.subjectIps Sexdentatusen_US
dc.subjectTuzak Ağacıen_US
dc.subjectFeromonen_US
dc.subjectTorulen_US
dc.subjectScots Pineen_US
dc.subjectIps Sexdentatusen_US
dc.subjectTrap Treeen_US
dc.subjectPheromoneen_US
dc.titleGümüşhane ili Torul ilçesi ormanlık alanlarında zarar yapan ips sexdentatusun zararı,biyolojisi ve mücadelesi üzerine araştırmalaren_US
dc.title.alternativeResearch on the biology, damage and struggle of ips sexdentatus in Torul, Gumushaneen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentAÇÜen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEyüboğlu, Bilalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record