Show simple item record

dc.contributor.authorYel, Hüsnü
dc.contributor.authorDönmez Çavdar, Ayfer
dc.contributor.authorKalaycıoğlu, Hülya
dc.contributor.authorAras, Uğur
dc.date.accessioned2016-02-04T13:53:44Z
dc.date.available2016-02-04T13:53:44Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationYel, H., Dönmez Çavdar, A., Kalaycıoğlu, H., Aras, U. (2014). Influence of planer shavings and waste particleboards usage in core layer on physical and mechanical properties of three-layer particleboards. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14 (2), 215-221, ss.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1071
dc.description.abstractThe objective of this study is to investigate utilization of waste particleboards and planer shavings in manufacturing three-layer particleboard panels. For this purpose, waste particleboards and planer shavings were used in core layer of particleboard at different shelling ratios. Nine groups of three-layer experimental boards with a target density of 0.65 g/cm3 were manufactured. Physical (thickness swelling and water absorption) and mechanical properties (modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding strength) of the particleboards produced were determined according to EN standards. The results have showed the mechanical properties of all the particleboards (excepted for B board group produced from 100% waste particleboard) produced have satisfied the minimum requirements of mechanical properties of particleboard defined in EN standards. Thickness swelling values of the experimental particleboard for 24h water immersion were found lower than the maximum thickness swelling value of particleboard in defined in EN standards.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, üç tabakalı yongalevha panellerinin üretiminde atık yongalevha ve planya artıklarının kullanılabilirliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, atık yongalevhalar ve planya artıkları farklı oranlarda yongalevhanın orta tabakasında kullanılmıştır. 0.65g/cm3 hedef yoğunluğa sahip 9 farklı grupta deneme levhası üretilmiştir. Üretilen levhaların fiziksel (su alma ve kalınlık artımı) ve mekanik (eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve yüzeye dik çekme direnci) özellikleri, ilgili EN standartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, %100 atık yongalevhadan üretilen levha grubu (B) hariç tüm levha gruplarının mekanik özellikleri, EN standartlarında belirtilen minimum şartları sağladığı görülmüştür. Deneme levhalarının 24 saatlik kalınlık artımı değerleri ise standartta belirtilen maksimum değerden daha düşük bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherKastamonu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParticleboarden_US
dc.subjectWaste Particleboarden_US
dc.subjectPlaner Shavingsen_US
dc.subjectMechanical Propertiesen_US
dc.subjectPhysical Propertiesen_US
dc.subjectYongalevhaen_US
dc.subjectAtıken_US
dc.subjectPlanya Artığıen_US
dc.subjectMekanik Özellikleren_US
dc.subjectFiziksel Özellikleren_US
dc.titleInfluence of planer shavings and waste particleboards usage in core layer on physical and mechanical properties of three-layer particleboardsen_US
dc.title.alternativeOrta tabakada atık yongalevha ve planya artıkları kullanımının yongalevhanın fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0661-9109en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage215en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYel, Hüsnüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record