Show simple item record

dc.contributor.authorDönmez Çavdar, Ayfer
dc.contributor.authorYel, Hüsnü
dc.contributor.authorKalaycıoğlu, Hülya
dc.contributor.authorAras, Uğur
dc.date.accessioned2016-02-04T14:15:53Z
dc.date.available2016-02-04T14:15:53Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationDönmez Çavdar, A., Yel, H., Kalaycıoğlu H., Aras U. (2012). Kağıt fabrikası arıtma suyu çamuru ile üretilen çimentolu yongalevhaların fiziksel ve mekanik özellikleri. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 69-73, ss.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1072
dc.description.abstractSanayileşmiş bölgelerde çevresel olarak suların kirliliği yüzyılımızın önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözülmesi amacıyla belediyeler ve suyu yoğun bir şekilde kullanan endüstriyel tesisler suyu arıtma tesislerinde arıttıktan sonra şebeke sistemine sunmaktadırlar. Bu işlem esnasında arıtma çamuru ortaya çıkmaktadır. Bu çamur geri yıkama suyu ile alıcı ortama sevk edilerek doğaya bırakılmaktadır. Kâğıt fabrikaları da suyu yoğun olarak kullanan endüstrilerin başında gelmektedir. Çalışmada kâğıt fabrikalarının arıtma suyu çamurunun çimentolu yongalevha üretiminde katkı maddesi olarak kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla kâğıt fabrikası arıtma suyu çamuru çimentoya oranla %10, %20 ve %30 olarak kullanılmıştır. Üretilen levhaların fiziksel (yoğunluk, su alma oranı, kalınlık artış miktarı) ve mekanik (eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, çekme direnci) özellikleri belirlenmiştir. Kâğıt fabrikası arıtma suyu çamuru kullanımı; çimentolu yongalevların mekanik özelliklerinde artışa neden olurken, levhanın fiziksel özellikleri üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmamıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında; kâğıt fabrikası atık çamurunun katkı maddesi olarak çimentolu yongalevha üretiminde kullanımının mümkün olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe pollution of water in industrialized regions is a major environmental problem of this century. Municipalities and big mills that use water intensively in order to solve this problem connect water to water supply main after purifying in the water treatment plants. The paper sludge occurred after this process. This sludge with backwash water is left to nature. Paper mills are one of the water-intensive industries. In this study, paper mill sludge is investigated to use as an additive in cement bonded particleboard. For this purpose, paper mill sludge used in ratios of 10%, 20% and 30% compared to cement. Physical (density, water absorption and thickness swelling) and mechanical (modulus of rupture, modulus of elasticity and internal bonding) properties of the samples were determined. Use of paper mill sludge caused an increase in mechanical properties of cement bonded particleboards, and did not cause a negative impact on those of physical properties. In the light of results of this study the paper mill sludge can accurately be used to manufacture cement bonded particleboards as an additive.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇimentolu Yongalevhaen_US
dc.subjectKâğıt Fabrikaları Arıtma Suyu Çamuruen_US
dc.subjectFiziksel ve Mekanik Özellikleren_US
dc.subjectCement Bonded Particleboarden_US
dc.subjectPaper Mill Sludgeen_US
dc.subjectPhysical and Mechanical Propertiesen_US
dc.titleKağıt fabrikası arıtma suyu çamuru ile üretilen çimentolu yongalevhaların fiziksel ve mekanik özelliklerien_US
dc.title.alternativePhysical and mechanical properties of cement bonded particleboard made with paper mill sludgeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentAÇÜ, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0661-9109en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYel, Hüsnüen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record