Show simple item record

dc.contributor.authorAras, Uğur
dc.contributor.authorKalaycıoğlu, Hülya
dc.contributor.authorYel, Hüsnü
dc.date.accessioned2016-02-05T09:33:41Z
dc.date.available2016-02-05T09:33:41Z
dc.date.issued2013-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11494/1075
dc.description.abstractDünya mobilya üretiminde özellikle son 15-20 yılda işletme sayı ve üretim hacminde büyük bir artış olmuştur. Türkiye 6,2 milyar$’lık üretim kapasitesi ile dünya pazarının yaklaşık %2’sini oluşturmakta ve 10. sırada yer almaktadır. 9. Kalkınma Planı Mobilya Özel İhtisas Komisyon Raporu’na göre; 6 (2007-2013) yıllık dönemde üretimde %13 artışla 19 milyar $ seviyesine ulaşacaktır. Paralel olarak, masif ve ahşap esaslı levhaların üretiminde de büyük artış olmuştur. Levha sektöründe AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde yer almakta ve üretim kapasitesi 9, miktarı ise 5,5 milyon m³ civarındadır. Mobilya üretiminde kullanılan hammaddelerin insan sağlığı ve çevreye zararlı etkileri bulunmakta olup, iç ortamlarda yarattıkları kirlilik önemli bir problemdir. Ortamdaki uçucu organikler(VOC)’in konsantrasyon ve bunlara maruz kalma süresi arttıkça kirlilikten etkilenme oranı da artmakta olup, katı, sıvı ve gazlar olarak ortama yayılabilirler. Bu çalışmada; Mobilya sektöründe kullanılan odun esaslı ürünlerden açığa çıkan uçucu organik bileşiklerin ölçüm yöntemleri irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn world furniture manufacture, especially for last 15-20 years there has been an significant increase in the number and capacity of industries. Turkey, with a production capacity of 6, 2 billion $, share 2% of the world market and is 10th country of the most production. According to Furniture Special Commission Report of the 9th development plan; the furniture production will reach $ 19 billion with an increase of 13% in the period of 2007-2013. In parallel with this, there has been a great increase in the production of solid wood and wood-based panels. In panel sector, Turkey takes part in the first 5 countries of the EU and has a production capacity of 9 million m3 and a production amount of 5.5 million m³. Raw materials used in the manufacture of furniture have harmful effects on human health and environment and indoor air pollution, which they cause, is an important problem. As exposing time and consantration of volatile organic compounds in door, the pollution-affected rates increase and they emit to room atmosphere as solid, liquid and gases. This study investigated measuring methods of volatile organic compounds from wood based products used in furniture sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVOCen_US
dc.subjectMobilyaen_US
dc.subjectHava kirliliğien_US
dc.subjectVOCsen_US
dc.subjectFurnitureen_US
dc.subjectAir Pollutionen_US
dc.titleOdun esaslı ürünlerde uçucu organik bileşiklerin belirlenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journalII. Ulusal Mobilya Kongresien_US
dc.contributor.departmentArtvin Çoruh Üniversitesi, Artvin MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDTR200590en_US
dc.contributor.authorIDTR10182en_US
dc.contributor.authorIDTR52820en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.endpage285en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record